Kirjoituksia Agricolassa:

Seksuaalikasvatus ravisuttaa väkivaltakulttuuria

Lisätty 7.5.2021 | Tietosanomat

Sukupuolen, seksuaalisuuden ja normien kytkökset ovat häpeällä kyllästettyjä niin menneisyydessä kuin nykypäivänä. Niihin liittyy yksilön kokemusta vähätteleviä, ylisukupolvisia oletuksia, syrjintää ja väkivaltaa. Hyvä ja lupaava muutos on kuitenkin käynnissä kirjoittaa Satu Lidman.

Kuoleman kiehtova kosketus

Lisätty 28.2.2020 | Arvostelu

Suomalaisen kuoleman historia ei ole vaatimaton teos. Yksiin kansiin on koottu kymmenen syväluotaavaa tutkimusartikkelia sekä toimittajien alku- ja lopputekstit. Teoksen neljään osaan johdattelevat lisäksi lyhyet temaattiset katsaukset, jotka virittävät lukijan pohtimaan kuoleman muuttuvuutta ja pysyvyyttä, siihen liittyvää eriarvoisuutta, väkivallan ja kuoleman suhdetta sekä kuolemaa yhtäältä etäisenä ja toisaalta lähelle tulevana asiana. Teoksessa analysoidaan kuolemisen, hautaamisen […]

Väkivalta haavoittaa myös rauhan aikana

Lisätty 24.4.2018 | Arvostelu

Ryhtyessäni lukemaan Isän sotaa odotukseni olivat korkealla. Elina Sana on palkittu kirjailija, joka on tutkimuksissaan tarttunut kipeisiin ja vaiettuihin aiheisiin. Miten hän käsittelisi henkisen väkivallan dynamiikkaa, ihmisen haurautta ja haavoittuvuutta, lähipiiriä myrkyttävää pahan olon ja vaikenemisen kierrettä? Onnistuisiko hän kuvaamaan ja tulkitsemaan lähisuhteessa itse kokemaansa väkivaltaa niin, että sen merkitys avautuisi myös laajemmin yhteiskunnallisena ongelmana? […]