Kirjoituksia Agricolassa:

Kirjoituskutsu: Pakkomuuton sukupuoli / Sukupuolentutkimus – Genusforskning 3/2021

Lisätty 27.10.2020 | Ilmoitus

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden teemanumerossa 3/2021 analysoidaan pakkomuuttoa su­kupuolittuneena ilmiönä. Pakkomuuton käsite viittaa muuttoliikkeisiin, joiden taustalla on sotia ja kon­flikteja, köyhyyttä, ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia ja muita pakottavia olosuhteita. Pakko­muutto ja vapaaehtoinen muutto esitetään usein toisensa poissulkevina kategorioina, mutta käytännössä vapaaehtoisuuden ja pakon välinen ero on häilyvä. Pakkomuuttajilla viitataan usein turvapaikanhakijoi­hin, pakolaisiin, kansalaisuudettomiin, maan sisäisiin pakolaisiin ja ihmiskaupan uhreihin. […]

Diversity and Dialogue: Migration and participation

Lisätty 15.1.2020 | Tapahtuma

Muisti ja mielikuvitus: KTS:n vuosiseminaari

Lisätty 7.11.2018 | Tapahtuma