Maritta Pohls on kirjoittanut ja toimittanut melkoisen määrän tilaushistoriateoksia 1980-luvun lopulta alkaen sekä yksin että muiden tekijöiden kanssa. Pohlsin Viini, laulu ja taustajoukot: Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan historia(2016) on pönähtävä ja reilusti kilon painoinen kirja, jonka hän on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa yhteistyössä. Kirjan ulkoasu ei houkuttele, mutta halusin lukea teoksen, koska sen aihe herätti […]

Lue lisää

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (VSKS) on julkaissut Toimitteita-sarjassaan 18:nnen osan, Muuttuvien tulkintojen Viipuri, jonka ovat toimittaneet Anu Koskivirta, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen. Kirjoittajiksi on saatu useita dosentti- ja professoritason tutkijoita, jotka ovat omassa tutkimustyössään paneutuneet Viipurin historiaan. Osa kokoelman artikkeleista on läpikäynyt normaalin tieteellisen vertaisarvioinnin, joka antaa kokoelmalle tieteellistä painoarvoa ja nostaa Toimitteita-sarjan tasoa. […]

Lue lisää

Venäjä on tänä päivänä markkinatalousmaa, joka on Neuvostoliiton hajoamista seuranneina vuosikymmeninä jakautunut jyrkkärajaiseksi luokkayhteiskunnaksi, missä varallisuuserot ovat huikeat taloudellisen ja poliittisen eliitin ja palkkatyöläisen välillä – ja hirvittävät myös kaupunkiväestön, sen orastavan keskiluokan ja provinssien köyhien maalaisten välillä. Venäläinen ”sote”, sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pahassa jamassa eivätkä Leo Tolstoin (1828-1910) ajatukset heikomman auttamisesta, hyväntekeväisyydestä tai […]

Lue lisää

Stalinin kuoleman jälkeen Neuvostoliitossa koitti ”suojasään” aika kun 1950-60 -lukujen vaihteessa elettiin kulttuurielämässä vapaampia vuosia Nikita Hrustshovin noustessa puoluejohtajaksi. Aikakausi toi julkisuuteen kaksi merkittävää toisinajattelijaa. Ydinfyysikko Andrei Saharov alkoi lähetellä Kremliin kirjeitä, joissa hän kauhisteli kehittelemäänsä uutta asetta ja vaati aseistariisuntaa. GULAG-leireiltä vapautui samaan aikaan rangaistusvanki koodinumerolla ”STS 232”. Tuleva Nobel-kirjailija Aleksandr Solženitsyn (1918-2008) julkaisi […]

Lue lisää

Jari Sedergrenin ja Ilkka Kippolan dokumenttifilmejä käsittelevät tietoteokset ovat muhkeita sivumääriltään. (680 ja 537 sivua) Ne täydentävät hienosti Kari Uusitalon ja Sakari Toiviaisen päätoimittamaa Suomen Kansallisfilmografiaa, jonka 12-osainen kirjasarja käsittelee pääosin pitkää näytelmäelokuvaa. Elokuvaneuvos Uusitalo on muuten niitä harvoja Suomessa, joka on kirjoittanut jotakin lyhytelokuvistakin. Elokuva-arkistossa (nykyisin Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kavi) pitkään työskennelleiden Sedergrenin ja […]

Lue lisää

Huvielämän kiertolaisia käsittelee 1900-luvun alkupuolen suomalaista sirkusta ja sen toimintaa 1950-luvulle asti. Perusteellisimmin käsitellään vuosisadan alkua, joka oli suomalaisen sirkuksen kulta-aikaa, jolloin luotiin myös perusta suomalaiselle sirkusosaamiselle. 1930-luvulla sirkustoimintaa oli lähinnä kiertävien tivolien yhteydessä. Tivoleissa oli tarjolla kävijöille monenlaista muutakin huvitusta, kuten pelikoneita ja ampumatelttoja, ja sirkusesitykset olivat vain osa niiden toimintaa. Sota-aikana sirkuskin joutui […]

Lue lisää

Hertta Kuusinen (1904–1974) on ollut epäilemättä Suomen historian vaikutusvaltaisimpia naisia politiikassa. Sodan jälkeen hän nousi vasemmistopuolue SKDL:n edustajana aivan politiikan eliittiin. Hänen isänsä, Otto Wille Kuusisen (1881–1964) varjo roikkui silti aina hänen yllään, mutta harva suomalainen tietää Hertan Kuusisen yksityiselämästä. Kuva: Otto  Wille Kuusinen ja Hertta Moskovassa 1940-luvulla. Kuvalähde: Hertta Kuusinen 1904-1974. Pirkko Kotilan ja […]

Lue lisää

Puutarha- ja maisemahistorian tutkimus on yleistynyt 1990-luvulta alkaen sekä Suomessa että maailmalla. Suomessa alalta on julkaistu erilaisin painotuksin useita teoksia – näkökulmat ovat vaihdelleen kulttuurihistoriasta historiallisten puutarhojen inventointiraportteihin. Kattavia historiallisia esityksiä esimerkiksi 1900-luvulla tapahtuneesta maisema-arkkitehtuurin kehityksestä ei kotimaassa ole toistaiseksi ilmestynyt. Emme kuitenkaan ole aivan toivottomasti jälkijunassa, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa ilmestyi vasta tänä vuonna laaja […]

Lue lisää

Leena Rossin väitöskirja Yksilö ja ympäristö on monellakin tapaa mielenkiintoinen teos. Jo rakenteeltaan: se nimittäin edustaa historiantutkimuksessa harvemmin nähtyä kokoomaväitöskirjaa. Neljästä englanninkielisestä ja yhdestä suomenkielisestä artikkelista sekä pitkähköstä johdanto-osasta koostuva teos kartoittaa yhden ihmisen, varkautelaisen maalari Frans Lindin (1903–1988) elinikäistä ympäristösuhdetta muistitiedon ja maisemamaalausten valossa. Mielenkiintoista ja suhteellisen harvinaista on sekin, että tutkija tukeutuu alkuperäislähteenä […]

Lue lisää

Euroopassa vahvoiksi nousseet yleisradioyhtiöt olivat valtiollisesti säänneltyjä sivistyslaitoksia, jotka vaalivat korkeakulttuurista ohjelmapolitiikkaa. Kansan syvät rivit kaipasivat ajanvietettä, mutta yleisradioiden musiikkiosastot tarjoilivat vain taidemusiikin kaanonia. Purnauksen tulva kertoi, että yleisöille syntyi tarpeita, joihin tarjonta ei vastannut. Ääniradio kehittyi Yhdysvalloissa toisin ja siitä tuli kaupallisen radion mallimaa. Likipitäen kaikkialla radiosta muotoutui ketterä joukkoviestin, johon kohdistui paljon intressejä. […]

Lue lisää

Säveltäjä Jean Sibeliuksen ja hänen vaimonsa Ainon elämästä sekä heidän vuonna 1904 Järvenpäähän valmistuneesta kodistaan, Ainolasta, on kirjoitettu vuosikymmenien aikana lukuisia kirjoja ja artikkeleita. Seuraavassa pohdin, mikä on Jean Sibeliuksen (1865 – 1957) syntymän 150-juhlavuonna ilmestyneen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaiseman tietokirjan Ainola, Sibeliusten koti Järvenpäässä (toim. Esko Häkli ja Severi Blomstedt, SKS 2015) paikka […]

Lue lisää

Kirjan alussa Vänskä asettaa kaksi ensisijaista tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kirjoittajan mukaan ”sytyttää lukijassa liekki merisodankäynnin opiskeluun” ja toinen ”rohkaista lukijaa itsenäiseen ja luovaan ajatteluun”. Nämä molemmat ovat johdettavissa merisotataidollisen ajattelun kehittämiseen. Lähdeaineistona kirjassa on käytetty koti- ja ulkomaisia ohjesääntöjä, tutkimuksia ja pääosin sotilaskoulujen opinnäytteitä sekä muuta kirjallisuutta. Lähdeaineisto vaikuttaa hyvin asialliselta ja teksti on […]

Lue lisää

1

Jallu, Kossu ja Kieltolaki Jonna Pulkkinen on erikoistunut suomalaiseen väkevien alkoholijuomien historiaan ja kirjoittanut Minerva-kustantamolle jo kolmannen viinakirjan – Kieltolaki: Kielletyn viinan historia Suomessa. Hänen aikaisemmat teoksensa ovat Jallu – Jaloviinan ja paloviinan historia (2013) sekä Kossu – Koskenkorvan ja suomalaisen vodkan historia (2014). Uudessa teoksessaan Pulkkinen paneutuu nimenomaan vuosien 1919–1932 kieltolakiin, jota hän on […]

Lue lisää

Suomessa ovat lavojen ja seuratalojen tanssit olleet 1800-luvun loppupuolelta 1990-luvulle nuorten keskeisin vapaa-ajan viettämisen muoto. Kokemukset noista tansseista kuuluvat suuren suomalaisen yleisön yhteisiin muistoihin, ja paritanssien askelkuviot ovat olleet useimmille tuttuja. 1900-luvun kuluessa tanssikulttuuri on yhtenäistynyt tanssiorkesterilaitoksen kehittymisen, kulkuyhteyksien ja suurten lavojen rakentamisen myötä. Mutta 1960-luvulta lähtien rock-kulttuurin läpimurto ja diskobuumi ovat aiheuttaneet, että paritanssikulttuuri […]

Lue lisää

Ruotsi oli pitkään eräs harvoja läntisen Euroopan maita, jonka parlamentissa ei ollut maahanmuuttovastaista oikeistopopulistista puoluetta. Ruotsi näyttäytyikin monelle positiivisena poikkeuksena yleiseurooppalaiseen, uhkaavasti äärioikealle viettävään trendiin. Ruotsidemokraattien nousu riksdageniin vuonna 2010 ja puolueen syksyn 2014 vaaleissa kirjaamat historiallisen suuret kannatuslukemat ovat kuitenkin muuttaneet monen vaalimaa mielikuvaa äärioikeiston seireenikutsulle vastustuskykyisestä Ruotsista. Tanskan, Norjan ja Suomen tapaan osoittautui myös väkirikkain […]

Lue lisää

Arvostelu

On syntynyt uusi ihmislaji: velkaantunut ihminen eli homo debitor. Italialaisen filosofi-sosiologin Maurizio Lazzaraton teos Velkaantunut ihminen, joka ilmestyi alun perin ranskaksi vuonna 2011, jäsentää sitä, kuinka velka luotonantajan ja velallisen välillä muovaa ja kontrolloi yksilöitä, yrityksiä tai valtioita.  Velka synnyttää syyllisyyden ja vastuun painaman velkavankeudessa elävän yksilön, organisaation ja valtion, jonka toimintavapaudet ovat vähäiset. Vaikka […]

Lue lisää

Nuoruuden sukupolvet on Nuorisotutkimusverkoston artikkelikokoelma 1900-luvun Suomessa syntyneiden nuoruudesta. Teoksen ovat toimittaneet FT Kaisa Vehkalahti ja dosentti Leena Suurpää. Kirjan lähtökohtana on ollut Suomen Kirjallisuuden Seuran, Nuorisotutkimusseuran ja Nuoren Voiman Liiton yhteistyössä vuonna 2010 järjestämä muistitietokeruu Oi nuoruus. Keruun tarkoituksena on ollut tuottaa elämäkerrallisia tekstejä, joko tosipohjaisia tai fiktiivisiä, omasta koetusta nuoruudesta. Keruussa on ollut […]

Lue lisää

Johdannon lisäksi kirja sisältää 18 temaattista lukua 21 kirjoittajalta. Kirja toimii hyvänä johdatuksena Suomessa tehtävän Latinalaisen Amerikan tutkimuksen monimuotoisuuteen. Teos toimii varmasti parhaiten yliopistollisena oppikirjana tai pintaa syvemmältä raapaisevana tietopakettina eri alojen ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat latinalaisamerikkalaisia todellisuuksia. Kuten Kettunen ja Vuola johdannossa toteavat, Latinalainen Amerikka on käsitteenä monitahoinen ja –merkityksinen, eikä mikään luokittelu ole […]

Lue lisää

Aseelliseen voimaan littyneet kysymykset olivat 1920-30-luvuilla näkyvä osa yhteiskunnallista keskustelua ja julkisuutta. Instituutiona sotaväki herätti jonkinlaisia intohimoja kaikissa poliittisissakin ryhmissä. Itse puolustuslaitos luonnollisesti vältteli politisoitumisen leimaa. Se katsoi tehtäväkseen täysin epäpoliittisen ”kansallisen tehtävän” suorittamisen ja pyrki virallisesti pysymään yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolella. Vaikka upseerien kuuluminen poliittisiin puolueisiin kiellettiin jo 1918, ei yhteiskunnallisesti suuntautunutta ajattelua voitu kahlitakaan. […]

Lue lisää

Suomalaisen elokuvaesseismin uranuurtaja Peter von Bagh porautuu uusimmassa teoksessaan rikoksen kiehtovaan maailmaan. Ulkoasultaan näyttävä, runsaasti kuvitettu Rikoksen hehku herättää jokaisen rikoselokuvaa – siis jokaisen elokuvaa – harrastavan mielenkiinnon. Teos ei kuitenkaan ole vain komeisiin kansiin pakattu lahjakirja, vaan mielenkiintoinen ja haastava yritys tarkastella rikosta elokuvassa ja rikoselokuvaa yhteiskunnassa, siis hyvin suositeltava kirja kaikille vannoutuneille filmihulluille. […]

Lue lisää