Stephen William Hawking (1942-2018) oli brittiläinen teoreettinen fyysikko ja kosmologi, sekä lääketieteellinen poikkeus, joka sairasti varhaisesta iästä lähtien liikehermoja rappeuttavaa amyotrofinen lateraaliskleroosi – motoneuronisairautta (ALS). Hän sairasti tautia 55 vuotta, vaikka hänelle annettiin diagnoosin jälkeen vain kaksi vuotta elinaikaa. Huolimatta taudin rappeuttavasta luonteesta ja siitä, että hän kommunikoi pyörätuoliin liitetyn puhesyntetisaattorin avulla Hawking onnistui luomaan […]

Lue lisää

Arvostelu

Fysiikalla on tieteenalana tunnetusti pitkä historia: fysikaalisten ilmiöiden tutkimus erotettiin omaksi kokonaisuudekseen jo antiikin aikana, mutta varsinainen klassiseksi fysiikaksi kutsuttu tiede kehittyi Newtonin keskeisten keksintöjen myötä. Sen perimmäinen jako mekaniikkaan, äänioppiin, lämpöoppiin, valo-oppiin ja sähköoppiin muotoutui 1800-luvun lopulle tultaessa. Tuolloin fysiikka oli saavuttanut jo sellaisen täydellisyyden, että moni sen piirissä toiminut tieteenharjoittaja uskoi ihmisellä olevan […]

Lue lisää