Arvostelu

Fysiikalla on tieteenalana tunnetusti pitkä historia: fysikaalisten ilmiöiden tutkimus erotettiin omaksi kokonaisuudekseen jo antiikin aikana, mutta varsinainen klassiseksi fysiikaksi kutsuttu tiede kehittyi Newtonin keskeisten keksintöjen myötä. Sen perimmäinen jako mekaniikkaan, äänioppiin, lämpöoppiin, valo-oppiin ja sähköoppiin muotoutui 1800-luvun lopulle tultaessa. Tuolloin fysiikka oli saavuttanut jo sellaisen täydellisyyden, että moni sen piirissä toiminut tieteenharjoittaja uskoi ihmisellä olevan […]

Lue lisää

Teoksen kirjoittaja Mai Allo on alkuperäiseltä koulutukseltaan taloustieteen lisensiaatti, mutta hän viimeistelee parhaillaan kandidaatintutkintoa fysiikasta. Allo on toiminut myös Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tuntiopettajana ja tutkimusavustajana. Kirjoittajan sanoin teoksen tarkoituksena on ”nostaa esiin useampia syitä sille, että jollakin Suomesta lähteneellä tutkimusalalla on tehty läpimurtoja ja keksitty rahaa tuottavia sovelluksia” (s. 11). Sanoma hukkuu kuitenkin paikoitellen […]

Lue lisää