Eutanasiaa ei sallita Suomessa. Siksi, ennen kuin ryhdyt lukemaan Juha Hännisen kirjaa Auta minut kuolemaan: Armollinen, rikollinen eutanasia, sinun on hyvä tietää, että tekijä kannattaa kuolinavun laillistamista. Ja sitä kannatan minäkin. Hänen mielestään kuolemansairaalla ihmisellä on oikeus saada kuolinapua sitä halutessaan sietämättömien fyysisten tai psyykkisten kärsimystensä takia. Kirjailija toteaa mm. näin: Oma näkemykseni on, että […]

Lue lisää

Marja-Liisa Honkasalon ja Kaarina Kosken toimittamassa teoksessa tarkastellaan kummien, arkiymmärryksen ylittävien kokemusten läsnäoloa, tulkintoja, merkitystä ja vaikutuksia nykykulttuurissa. Tekijöiden mukaan kirja sai alkunsa kirjeistä, joita heidän monitieteinen tutkijaryhmänsä alkoi saada iltapäivälehtien julkaistua vähätteleviä artikkeleita heidän Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimushankkeestaan (SA 266537). Monet kirjeiden kirjoittajista pyysivät tutkijaryhmältä apua. He kokivat kummien kokemustensa marginalisoivan ja syrjäyttävän heitä […]

Lue lisää

1

Timo Malmi on merkillinen mies. Hän on korottanut itsensä Teiskossa (Tampereen pohjoisnurkassa) sijaitsevan Maitolaiturimuseon intendentiksi. Hän on kirjailija, runoilija, liikuttavien tekstien tekijä, arvostettu tietokirjailija mm. sotavankikirjoistaan. Hän on pitänyt yllä Tampereen suurta traumaa – kapinaa ja sen kuolemaa. Malmi organisoi vuonna 2008 suuren sovitusspektaakkelin Tampereella, jossa kapinalliset ja heidän lyöjänsä kohtasivat. Sadat amatöörinäyttelijät ja tuhannet […]

Lue lisää

Ihmiskunta tuottaa ja tallentaa nyt moninkertaisesti uutta dataa verrattuna aikaan ennen tietokoneiden yleistymistä. Suuri osa siitä on ihmisiin liittyviä henkilötietoja: päivityksiä, valokuvia, videoita, paikkatietoja, metadataa ja muuta tietoa siitä, missä ja miten maailmassa olemme, kenen kanssa ja mitä teemme. Pelkästään YouTubeen ladataan joka minuutti yli 500 tuntia videota – 80 vuotta videota joka päivä. Tämä […]

Lue lisää

Useimmilla ihmisillä on ainakin joskus ollut äitiä ikävä. Äiti, äidin kuolema ja menetetyn äidin kaipaus ovat pääosassa emerituspiispa Eero Huovisen (s. 1944) viime tammikuussa julkaistussa kirjassa Äitiä ikävä (WSOY). Huovisen ikävöimä äiti oli hammaslääkäri Aili Anna-Liisa Huovinen, omaa sukua Virta, joka kuoli vuonna 1954 vain 34-vuotiaana. Eero Huovinen, Aili ja Lauri Huovisen esikoinen, oli tuolloin […]

Lue lisää

Suomalaisen kuoleman historia ei ole vaatimaton teos. Yksiin kansiin on koottu kymmenen syväluotaavaa tutkimusartikkelia sekä toimittajien alku- ja lopputekstit. Teoksen neljään osaan johdattelevat lisäksi lyhyet temaattiset katsaukset, jotka virittävät lukijan pohtimaan kuoleman muuttuvuutta ja pysyvyyttä, siihen liittyvää eriarvoisuutta, väkivallan ja kuoleman suhdetta sekä kuolemaa yhtäältä etäisenä ja toisaalta lähelle tulevana asiana. Teoksessa analysoidaan kuolemisen, hautaamisen […]

Lue lisää

Millaisen kirjan voi saada aikaan olemalla evankelisluterilaisen kirkon pappi ja viettämällä aikaa Malmin hautausmaalla? Pappina toimiva ja varsin räväkkänä persoonallisuutena tunnettu Kai Sadinmaa on päättänyt tarttua haasteeseen. Sadinmaa on omien sanojensa mukaan Suomen ainoa hautausmaapappi, ja hänen virkanaan on jo parin vuoden ajan ollut hautausmaalla oleskelu ja ihmisten kohtaaminen tässä hautausmaapapin roolissa. Tämän työn ohessa […]

Lue lisää

Kuoleman kulttuurit Suomessa on Suomen Kulttuurirahaston tukeman ”Ihmisen kuolevaisuus” -Argumenta-hankkeen osana tuotettu julkaisu, joka perustuu Helsingin yliopistolla lukuvuoden 2011–2012 aikana järjestetyn ”Kuolevaisuus” -yleisöluentosarjan sisältöön. Kokoelma koostuu kahdestatoista tieteellisestä artikkelista. Kolmeen päälukuun jakaantuvien artikkelien sekä johdannon ja epilogin lisäksi kokoelmaan sisältyy myös kolme tiivistä tietolaatikkoa. Hankkeen ja luentosarjan tieteidenvälinen dialogi toistuu myös käsissä olevassa, huhtikuussa päivänvalon […]

Lue lisää

Kirjailija-toimittajat Katariina Vuori ja Jonna Pulkkinen ovat haastatelleet mielenterveys- ja muiden kansalaisjärjestöjen avulla löytämiään itsemurhaa yrittäneitä ja muutamia heidän omaisiaan. Arkaluontoinen tabu-aihe saa näin inhimillisen äänen ja myös monen kohdalla kokonaisen elämäntarinan tuekseen. Kourallinen tabuja kertoo pääosin itsemurhayrityksistä, siis itsemurhakandidaateista. Monella on takana useampi epäonnistunut yritys lähteä oma-aloitteisesti matkalle tuntemattomaan. Joskus kertoja on itsemurhan tehneen […]

Lue lisää