Yleisteoksen kirjoittamisessa yksi vaikeimmista haasteista liittynee siihen, miten tasapainotella yleistajuisen ja kuitenkin riittävän yksityiskohtaisen kuvauksen välillä, jotta kansanryhmästä ei välittyisi lukijalle liian yksiulotteinen kuva. Kurdeista kirjoitettaessa tämä on erityisen haasteellista, kun huomioidaan se, miten erilaisissa oloissa ja elinympäristöissä kurdit eri puolilla maailmaa kasvavat ja elävät. Kurdeilla ei ole omaa kansallisvaltiota vaan Kurdistaniksi nimitettyyn alueeseen kuuluu […]

Lue lisää