Syksyllä 2015 ilmestyneessä teoksessaan Esa Koivuranta, Kati Pehkonen, Tuija Sorjanen ja Annina Vainio kirjoittavat Marimekon tarinaa nojautuen useisiin eri lähteisiin. Nelikon valitsema journalistinen käsittelytapa pitää kirjan artikkelit yhtenäisenä ja helppolukuisena. Faktoja on kaivettu esille niin vuosikertomuksista, kirjanpitoon liittyvästä materiaalista, verkkomateriaalista kuin lehtiartikkeleistakin. Tekstiä ja kerrontaa elävöittävät lukuisien haastattelujen pohjalta koottu materiaali. Käytetty aineisto on tarkistettavissa […]

Lue lisää