Kuriositeettikabi.netin kevätnumero teemalla Museot ja valokuva on julkaistu. Numeron viisi artikkelia käsittelevät museoiden ja valokuvan suhdetta monista eri näkökulmista.

Lue lisää

Call for Papers Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 25.–26.4.2019. Seminaari järjestetään yhteistyössä ICOM -Suomen komitean kanssa. Museologian seminaarin teemana on nykyteknologia museoissa ja sen rooli saavutettavuuden ja elämyksien kannalta. Aihe on ajankohtainen, sillä teknologiaa on alettu […]

Lue lisää

Museologian yliopisto-opettaja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana museologian oppiaineen yliopisto-opettajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019 Museologian oppiaine Turun yliopistossa (perus- ja aineopinnot) tuottaa museo- ja kulttuuriperintöalan tehtäviin pätevöittäviä sivuaineopintoja yhdessä Åbo Akademin kanssa. Oppiaine palvelee laajasti eri tieteenalojen opiskelijoita ja profiloituu entistä vahvemmin kestävän kehityksen kysymyksiin. […]

Lue lisää