Tartuin Agricola-verkon arvostelukappaletarjoukseen henkilökohtaisesta kiinnostuksesta: 1990-luvun puolivälissä sain Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa valmisteltavakseni kurssin sivutoimisille paikallismuseoiden hoitajille. Tämä oli työkentän laajennusta, tavallisesti järjestin täydennyskoulutusta kirjastoväelle. Suomen Museoliitto ohjasi ottamaan yhteyttä museologian yliasistentti Janne Vilkunaan Jyväskylän yliopistoon. Hän tulikin vetämään pääosan useamman päivän kurssista ja ilmeisen mielellään. Tämä valmius oli mannaa suunnittelijan sielulle, sillä lähimmät tieteelliset yhteistyökumppanini […]

Lue lisää

Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus on julkaissut emeritusprofessori Janne Vilkunan artikkelikokoelman Museologin työpöydältä: 12 esinetutkimusta ja vähän muutakin. Teokseen on koottu Vilkunan julkaistuja esinetutkimuksia hänen uransa varrelta. Janne Vilkuna piti jäähyväisluentonsa 1.9.2022.

Lue lisää

Kuriositeettikabi.netin kevätnumero teemalla Museot ja valokuva on julkaistu. Numeron viisi artikkelia käsittelevät museoiden ja valokuvan suhdetta monista eri näkökulmista.

Lue lisää

Call for Papers Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 25.–26.4.2019. Seminaari järjestetään yhteistyössä ICOM -Suomen komitean kanssa. Museologian seminaarin teemana on nykyteknologia museoissa ja sen rooli saavutettavuuden ja elämyksien kannalta. Aihe on ajankohtainen, sillä teknologiaa on alettu […]

Lue lisää

Museologian yliopisto-opettaja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana museologian oppiaineen yliopisto-opettajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019 Museologian oppiaine Turun yliopistossa (perus- ja aineopinnot) tuottaa museo- ja kulttuuriperintöalan tehtäviin pätevöittäviä sivuaineopintoja yhdessä Åbo Akademin kanssa. Oppiaine palvelee laajasti eri tieteenalojen opiskelijoita ja profiloituu entistä vahvemmin kestävän kehityksen kysymyksiin. […]

Lue lisää