Timo Pennanen on koonnut hitit Suomen listoilta vuosilta 1960–2019 kirjaansa Top 1000. Kuuden vuosikymmenen tuhat menestyneintä listahittiä Suomessa, pisteyttänyt nuo kaikki listat ja saanut kokoon yli 13 000 kappaleen tietokannan, joka yhdistää hyvin erilaisissa yhteyksissä ja valintakriteereillä alun perin luodut listat. Single-levyt on koottu neljästätoista ja albumit yhdestätoista lähdejulkaisusta. Lisäksi mukana on käytetty radiolistoja, Raha-automaattiyhdistyksen […]

Lue lisää

Tommi Uschanovin kirjoittajaprofiili on moninainen, peloton ja tuottelias. Hänen tekstejään on yleisesti ottaen kiinnostavaa ja nautinnollista lukea, eikä käsillä oleva tuotos tee tähän poikkeusta. Kirja tarkastelee musiikin käyttösyiden ja -yhteyksien valtavaa kirjoa yhdistellen edeltävien kirjoittajien näkemyksiä, omaa musiikinkäyttäjäkokemusta ja suoranaista anekdoottivyöryä. Tekijän taitavuudesta kertoo, että elementit on pystytty pääosin pitämään tasapainossa ja teksti niin sanotusti […]

Lue lisää

Ruotsalaissyntyinen, sittemmin Yhdysvaltoihin kotiutunut kitarasankari Yngwie Johan Malmsteen (alkujaan Lars John Yngve Lannerbäck, s. 1963) oli 1980-luvulla iso tähti myös Suomessa. Grunge teki Malmsteenin edustamasta melodisesta hevirockista epämuodikasta 1990-luvun alussa. Huikeasta soittotekniikastaan ja klassiseen musiikkiin nojaavasta soittotyylistään ensi sijassa tunnettu Malmsteen on jatkanut itsepintaisesti omalla tyylillään, julkaissut tasaiseen tahtiin levyjä epäilemättä alati pienenevälle yleisölle sekä […]

Lue lisää

Artistielämäkerroille on luonteenomaista, että yleensä ne kiinnostavat vain artistin tuotannon ystäviä. Siksi hyvä artistielämäkerta kykenee tuomaan esiin uusia puolia ennestään tutusta kohteestaan. Myös teoksen kirjoittajaksi (tai arvioijaksi) valikoituu harvemmin henkilö, jolla ei ole henkilökohtaista suhdetta artistin musiikkiin. Jos kirjailija pystyy asemoimaan itsensä sopivasti ihailun ja objektiivisuuden välimaastoon ja jos teos onnistuu käsittelemään kohdettaan osana laajempia […]

Lue lisää

Hannu Nybergin kirja on persoonallisesti kerrottu katsaus Olavi Virran elämään ja ennen kaikkea hänen laajan levytuotantoonsa. Se on mukavasti kirjoitettu, vaikka varsin sekavasti koostettu. Asioita esitetään satunnaisesti etenevässä järjestyksessä, jossa keskeistä tuntuu olevan vain se mikä asia tuli kirjoittajalle missäkin yhteydessä mieleen. Hänen tietonsa Virrasta ja tähän liittyvästä muusta populaarikulttuurista ovat joka tapauksessa valtavat. Kirjaa […]

Lue lisää

Euroopassa vahvoiksi nousseet yleisradioyhtiöt olivat valtiollisesti säänneltyjä sivistyslaitoksia, jotka vaalivat korkeakulttuurista ohjelmapolitiikkaa. Kansan syvät rivit kaipasivat ajanvietettä, mutta yleisradioiden musiikkiosastot tarjoilivat vain taidemusiikin kaanonia. Purnauksen tulva kertoi, että yleisöille syntyi tarpeita, joihin tarjonta ei vastannut. Ääniradio kehittyi Yhdysvalloissa toisin ja siitä tuli kaupallisen radion mallimaa. Likipitäen kaikkialla radiosta muotoutui ketterä joukkoviestin, johon kohdistui paljon intressejä. […]

Lue lisää

Suomessa ovat lavojen ja seuratalojen tanssit olleet 1800-luvun loppupuolelta 1990-luvulle nuorten keskeisin vapaa-ajan viettämisen muoto. Kokemukset noista tansseista kuuluvat suuren suomalaisen yleisön yhteisiin muistoihin, ja paritanssien askelkuviot ovat olleet useimmille tuttuja. 1900-luvun kuluessa tanssikulttuuri on yhtenäistynyt tanssiorkesterilaitoksen kehittymisen, kulkuyhteyksien ja suurten lavojen rakentamisen myötä. Mutta 1960-luvulta lähtien rock-kulttuurin läpimurto ja diskobuumi ovat aiheuttaneet, että paritanssikulttuuri […]

Lue lisää

Heikkisen teoksen myyntiluvut osoittavat, että Juice on suomalaisille tärkeä ja moni haluaa tietää enemmän hänen elämänvaiheistaan. Leskisen laulun mukaan nimetty Risainen elämä antaa tähän aineksia, sillä kirjailija tekee tarkkaa henkilökuvaa aina kohteen lapsuudesta viimeisiin vaiheisiin. Tärkeimpinä todistajina ovat sukulaiset, ystävät, tuttavat ja työtoverit. Suurelle yleisölle uusinta tietoa ovat Pauli Matti Juhani Leskisenä syntyneen muusikon varhaisvaiheet […]

Lue lisää

Juha Henriksson tuntee hyvin käsittelemänsä aiheen, sillä hän on aikaisemmin kirjoittanut tietokirjat Toivo Kärjestä, Erik Lindströmistä ja Rauno Lehtisestä. Tämä teos jatkaa näiden aikaisempien kirjojen esitystapaa. Henkilöiden elämänvaiheet ovat vain tausta ja etupäässä tarkastelun kohteena on musiikki ja sen analysointi. Sävellysten analyysit ovat mielenkiintoista luettavaa myös heikommin musiikin teoriaa tunteville lukijoille, joten kirjaa ei ole […]

Lue lisää