Mandoliinin maailmanhistoria – Kaksoisvirroilta kammareihin (192 s.) on nimensä mukaisesti tietokirja mandoliinin menneisyydestä ja tämän päivän mandoliinikulttuureista. Teoksen on kirjoittanut suomalaisen kansanmusiikin parissa pätevöitynyt toimittaja ja tietokirjailija Sauli Heikkilä. Takakannen mukaan Heikkilä on etnisten musiikkikulttuurien asiantuntija ja Kansanmusiikki-lehden päätoimittaja. Kirjan laajaa tietopohjaa selittää osaltaan se, että kirjoittajalla on alan tietämystä, hyvä tuntuma kotimaisen kansanmusiikin kenttään […]

Lue lisää

Tommi Uschanovin kirjoittajaprofiili on moninainen, peloton ja tuottelias. Hänen tekstejään on yleisesti ottaen kiinnostavaa ja nautinnollista lukea, eikä käsillä oleva tuotos tee tähän poikkeusta. Kirja tarkastelee musiikin käyttösyiden ja -yhteyksien valtavaa kirjoa yhdistellen edeltävien kirjoittajien näkemyksiä, omaa musiikinkäyttäjäkokemusta ja suoranaista anekdoottivyöryä. Tekijän taitavuudesta kertoo, että elementit on pystytty pääosin pitämään tasapainossa ja teksti niin sanotusti […]

Lue lisää

Simon Frithin ja Pekka Suutarin kulttuurisen musiikintutkimuksen merkkiteokset on nyt julkaistu pdf-muodossa Musiikkiarkiston open access -palvelussa. Teokset ovat yhteistyönä digitoineet Suomen etnomusikologinen seura ry ja Musiikkiarkisto.

Lue lisää

Antti-Ville Kärjän artikkelikokoelma jakaantuu kuuteen lukuun. Luku yksi on luonteeltaan johdantoluku, jossa tekijä asemoi tutkimustaan eri kentille. Sitä seuraa neljä tapaustutkimusta. Ensimmäisessä paneudutaan Suomen taidemusiikin historiaan ja Edward Saidin hengessä siinä havaittuun musiikilliseen orientalismiin. Toinen tapaustutkimus analysoi ”mustan musiikin” suomalaisia historioita ja historioitsijoita. Kolmas tapaus ikään kuin jatkaa edellisen luvun teemaa, kun tarkasteluun otetaan erityisesti […]

Lue lisää

Ruotsalaissyntyinen, sittemmin Yhdysvaltoihin kotiutunut kitarasankari Yngwie Johan Malmsteen (alkujaan Lars John Yngve Lannerbäck, s. 1963) oli 1980-luvulla iso tähti myös Suomessa. Grunge teki Malmsteenin edustamasta melodisesta hevirockista epämuodikasta 1990-luvun alussa. Huikeasta soittotekniikastaan ja klassiseen musiikkiin nojaavasta soittotyylistään ensi sijassa tunnettu Malmsteen on jatkanut itsepintaisesti omalla tyylillään, julkaissut tasaiseen tahtiin levyjä epäilemättä alati pienenevälle yleisölle sekä […]

Lue lisää

Poikolainen paikantaa oman tutkimuksensa fanitutkimuksen nuorehkoon traditioon, ja tutkimus onkin Suomessa uraauurtava teos faniuden historiallisen näkökulman tarkastelussa. Tutkimuksen pääasiallinen lähdemateriaali muodostuu tutkimusajankohtana ilmestyneistä musiikkilehdistä ja muistitietoaineistosta, joka on osaksi kerätty nimenomaan tätä tutkimusta varten. Poikolainen käsittelee kiitettävästi muistitietoaineiston käytön erityispiirteitä, mutta olisin kaivannut lisäksi myös joitain tietoja muistitietokirjoittajista. Tutkija toteaa seuloneensa neljän eri muistitietokeruun yhteensä […]

Lue lisää

Heikkisen teoksen myyntiluvut osoittavat, että Juice on suomalaisille tärkeä ja moni haluaa tietää enemmän hänen elämänvaiheistaan. Leskisen laulun mukaan nimetty Risainen elämä antaa tähän aineksia, sillä kirjailija tekee tarkkaa henkilökuvaa aina kohteen lapsuudesta viimeisiin vaiheisiin. Tärkeimpinä todistajina ovat sukulaiset, ystävät, tuttavat ja työtoverit. Suurelle yleisölle uusinta tietoa ovat Pauli Matti Juhani Leskisenä syntyneen muusikon varhaisvaiheet […]

Lue lisää

Aina soi Sävelradio ei ole akateeminen tutkimus vaan pikemminkin tietokirja, joka pyrkii antamaan kevyelle radiomusiikille sille kuuluvan aseman Yleisradion historiassa. Tietokirjamaisuus on hieman harmillista, sillä meiltä jää yhä puuttumaan Yleisradion populaarimusiikin historiaa käsittelevä laaja tutkimus. Aihepiiriä on aiemmin jonkin verran tutkittu, mutta kevyt radiomusiikki tarvitsisi historian, jossa myös tarinan toinen osapuoli – taidemusiikki – saisi […]

Lue lisää

Ray Manzarekin ”Light My Fire. Matkani Doorsin kanssa” on uusin muistelmateos legendaarisesta 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa vaikuttaneen rock-yhtyeen historiasta. Yhtyeen alkuperäinen kosketinsoittaja Manzarek on melko yllättävästi julkaissut muistelmansa vasta nyt, kun yhtyeen keulahahmon kuolemasta on tullut kuluneeksi melkein kolmekymmentä vuotta. Mainostekstin mukaan teoksen tulisi tarkastella Doors-legendaa ”kypsästi mutta hurskastelematta”. Muistelma ei kuitenkaan täysin täytä […]

Lue lisää

Suomalaisesta viisikymmenluvusta ei ole tutkimukseen perustuvia vakiintuneita kielikuvia, kuten 1940-luvusta vaaran vuosina tai 1960-luvusta suuren muuton aikana. Jonkinlaiseksi leimaksi 1950-luvulle voisi antaa kuitenkin korkean ja matalan vuosikymmenen, jota edellinenkin suomalaista 1950-lukua käsitellyt kirja, Anna Makkosen toimittama Avoin ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa (1992) taannoin käsitteli. Jo tuolloin Makkonen totesi, että 1950-luvusta on tutkimusta vähän, […]

Lue lisää