Mitä saagat ovat – totta vai tarua? Tällä retorisella kysymyksellä avaavat Sirpa Aalto ja Kirsi Kanerva, kaksi saagoihin erikoistunutta tutkijaa, teoksensa Johdatus saagakirjallisuuteen. Kirjoittajat itse esittelevät teosta sanoen sen tuovan esille saagakirjallisuuden syntyhistoriaa, kehitystä ja käyttöä sekä valottavan eri saagalajien erityispiirteitä ja niiden suhdetta toisaalta suulliseen kertomusperinteeseen, toisaalta taas eurooppalaiseen kirjallisuuteen. He määrittelevät saagakirjallisuuden käsittelyä […]

Lue lisää

3

Saagat ovat islantilaisten tallettamia tarinoita, jotka ovat välittyneet suullisesti sukupolvelta toiselle, kunnes niitä on keskiajalla ryhdytty kirjoittamaan muistiin. Tästä syystä monista teksteistä on olemassa useita hiukan toisistaan poikkeavia versioita. Tähän kokoelmaan suomennetut saagat ovat ns. muinaissaagoja. Muinaissaagojen tapahtumat on sijoitettu suunnilleen vuosiin 400−800, siis aikaan ennen Islannin asuttamista. Myöhemmät, ns. islantilaissaagat käsittelevät lähinnä Islannin tapahtumia […]

Lue lisää