Koneen Säätiö lahjoittaa Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle, Taideyliopistolle ja Turun yliopistolle yhteensä 4,5 miljoonan euron rahoituksen humanistiselle koulutusalalle. Säätiö toivoo, että rahoitus kohdennettaisiin erityisesti taiteen tutkimukseen ja taiteelliseen tutkimukseen. Lahjoituksellaan säätiö haluaa turvata oppialojen moninaisuutta ja tutkimuksen vapautta koulutusaloilla, jotka ovat kärsineet rahoitusleikkauksista ja koulutuspolitiikan priorisoinneista.

Lue lisää

Representaatio on mielenkiintoinen käsite jo siksi, että ei ole lainkaan selvää, mitä sillä tarkoitetaan. Sanaan “representaatio” törmää harvoin muuten kuin niissä yhteyksissä, joissa itse käsitettä, tai sen merkitsemää ilmiötä, analysoidaan kriittisesti. Tällaisissa käsiteanalyyseissä pyritään yleensä lähtemään liikkeelle määrittelemällä kritiikin kohteen mahdollisimman yksiselitteisesti, jolloin vaarana on, että eri ajattelijoiden tarjoamat määritelmät eivät koskaan kohtaa toisiaan. Tämä […]

Lue lisää