Anna Perälän typografinen atlas on merkittävä arkistotyö. Se kartoitta varhaisen fennican painohistoriaa ulottuen ensimmäisestä Suomessa ja suomalaisessa kirjapainossa painetusta teoksesta, Michael Wexioniuksen De prudentiasta (1642) Turun paloon (1827), jonka johdosta kirjapainotoiminta Suomessa laantui merkittävästi. Ulkopuolelle on jätetty muualla kuin Suomessa painettu aineisto. Työ on jatkoa Toini Melanderin tutkimuksille ja laajentaa tietojamme Suomen kirjapainohistoriasta. Se liittyy […]

Lue lisää