Konferenssit ja seminaarit

1500- ja 1600 -lukujen tutkimuksen päivä

Suomessa tutkitaan laajasti niin nykyisten kansallisvaltioiden kuin muidenkin maailman alueiden 1500- ja 1600 -lukujen historiaa. Tutkimusta tekevät esimerkiksi historioitsijat, arkeologit, teologit sekä historiallisen maantieteen, kielen- ja kulttuurintutkijat. Aikakauden tutkijat pitävät yllä yhteyksiä henkilökohtaisesti ja tapaavat esimerkiksi konferensseissa, mutta toistaiseksi suomalaiset 1500- ja 1600 -lukujen tutkijat ovat tavanneet harvoin tapahtumissa, joissa tieteenalojen välisiä kytköksiä pyrittäisiin rakentamaan kansallisella tasolla. Sen sijaan keskiajan, 1700- ja 1800 -lukujen tutkijat (Glossa ry., Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura, 1800-luvun tutkimuksen verkosto) ovat osoittaneet esimerkillään, kuinka hedelmällistä tieteellisiä raja-aitoja ylittävä tutkimus ja yhteistyö on. Saman on osoittanut myös paikallisten tutkimuskeskusten toiminta, jota tekevät esimerkiksi Turku Center for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) sekä Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies (Trivium). Aiemmin 1500- ja 1600 -lukujen tutkijat ovat tavanneet toisiaan myös omalla foorumillaan ja nyt tarkoituksena onkin elvyttää tätä toimintaa. Toivomme joukkoomme eksyvän tutkijoita mahdollisimman monilta eri aloilta. Samoin kaikissa tutkijanuran vaiheissa olevat tutkijat graduntekijöistä dosentteihin ovat tervetulleita.

Kutsumme 1500- ja 1600 -lukujen tutkijoita seminaariin Turkuun torstaina 24.1.2019. Tapaamisessa kartoitetaan tutkimuksen aihepiirejä sekä keskustellaan 1500- ja 1600 -lukujen suomalaisen tutkimusverkoston elvyttämisestä. Tältä pohjalta voidaan suunnitella jatkoa esimerkiksi vuotuisten tapaamisten, konferenssien ja yhteisjulkaisujen muodossa. Tulevaisuudessa selvitämme myös mahdollisuuksia kansainväliseen aikakauden tutkijoiden yhteistyöhön. Toivotamme seminaariin tervetulleeksi kaikki itsensä kyseisten aikakausien tutkijoiksi kokevat henkilöt tieteenalasta riippumatta.

Pyydämme kiinnostuneita ilmoittautumaan seminaariin laatimalla maksimissaan sivun mittaisen abstraktin, josta käyvät ilmi omat 1500- ja/tai 1600 -lukuihin liittyvät tutkimusintressit ja -hankkeet sekä lyhyt kuvaus tutkijanuran vaiheesta. Tilaisuuden lopullinen muoto määräytyy sen mukaan, kuinka paljon ihmisiä ilmoittautuu mukaan. Abstraktit on lähetettävä viimeistään 7.12.2018 mennessä jollekin tapaamisen järjestäjistä:

·       Riitta Laitinen, riilai [at] utu.fi

·       Saara Penttinen, simpen [at] utu.fi

·       Mari Välimäki, marivaz [at] utu.fi