Väitökset

Archie Bunker for President: Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s

FM Oscar Winberg disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i allmän historia har titeln Archie Bunker for President: Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.

Opponent är Heather Hendershot, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA och kustos är professor Holger Weiss, Åbo Akademi.


M.A. Oscar Winberg will publicly defend his doctoral thesis in General History at the Faculty of Arts, Psychology and Theology at Åbo Akademi University. The thesis is entitled Archie Bunker for President: Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.

Professor Heather Hendershot, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA, will serve as opponent and professor Holger Weiss, Åbo Akademi University, as custos.