Väitökset

Decolonizing EUropean heritage? A Critical reading of the European Heritage Label

Kulttuuriperintö on viime vuosikymmeninä muodostunut keskeiseksi Euroopan Unionin politiikassa. Samalla kun yhteisen kulttuuriperinnön nimissä on luotu pohjaa uudenlaiselle eurooppalaiselle identiteetille, ovat Black Lives Matter -protestit ja muut kriittiset liikkeet korostaneet kolonialismin ja orjuuden historioita ja haastaneet käsityksiä eurooppalaisista arvoista.

Johanna Turunen tarkastelee väitöksessään aihetta erityisesti Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (EHL) kautta. Vuonna 2011 käynnistetty Euroopan komission koordinoima aloite kokoaa yhteen kohteita, joilla on ollut keskeinen rooli Euroopan historiassa. Tavoitteena on vahvistaa EU:n kansalaisuuden tunnetta, sekä kulttuurien välistä dialogia. Suomi liittyi vuonna 2020 osaksi EHL:n toimintaa.

– Kulttuuriperintö ja kulttuuriset identiteetit on usein nähty hyvin läheisesti linkittyneinä. Kansakunnan käsite on hankala ja kapea lähestymistapa identiteetteihin. Se jättää suuren osan eurooppalaisista määritelmän ulkopuolelle, Turunen kertoo.

FM, YTM Johanna Turusen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Decolonizing EUropean heritage? A Critical reading of the European Heritage Label tarkastustilaisuus.

Vastaväittäjänä toimii PhD, Research Associate Jasper Chalcraft (European University Institute) ja kustoksena apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on 040 805 3839

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77631

 

Lisätietoja:

Johanna Turunen

Tohtorikoulutettava

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos