Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

En kväll med Aleko Lilius

En kväll med Aleko Lilius

SFV-huset G18, Helsingfors 26.2.2020 kl. 15

I förordet till sin bok Min kinesiska krigsbok ber Aleko Lilius (1890-1977) oss

”att för en stund glömma växlarnas förfallodag, familjebråket, hushållsbekymren och allt vad till vardagslivets jäkt och slit hörer, och i tankarna följa med mig över tusenmila hav på mina äventyrsfärder”.

Marit Lindqvist förmedlar allt detta i sin SFV-biografi, och målar ett balanserat och nyanserat porträtt av den färgstarke äventyrarens liv. Under kvällen säljs boken till specialpriset 10 euro.

15.15: Välkommen: Fredi Lilius
15.30: Finland och världen i Alekos tidskontext – SFV:s biografiserie: Rabbe Sandelin
16.15: Arbetet med SFV biografin över Aleko Lilius: Marit Lindqvist
17.00: Morfar Aleko: Harry Zilliacus
17.45: Diskussion och frågor: moderator Fredi Lilius
18.00: Litterär servering

Eftersom deltagarantalet är begränsat och vi efter programmet bjuder på en litterär servering önskar vi att du anmäler dig via länken. 

Enligt polisens adresskort var Aleko Lilius (1890-1977) bl.a. affärsman, järnvägskung, konsul, filmskådespelare, fabrikör, svindlare och författare. Hans liv var mångskiftande och splittrat över tid och rum. Han skrev tusentals artiklar, en bibliografi på sjutton böcker samt två memoarböcker.

Men trots det är han mer ihågkommen som äventyraren, mannen med sällsynt aktivt och företagsamt lynne, och vars otal igångsatta projekt alltid hade något storstilat över sig. Marit Lindqvist förmedlar allt detta med sin djupdykning i den färgstarke äventyrarens liv.

Välkommen! Tervetuloa!