Konferenssit ja seminaarit

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus – käytäntöjä ja kokemuksia

Mikä on eurooppalainen kulttuuriperintötunnus? Minkälaisia kokemuksia muissa maissa on tunnuksen hakemisesta ja saamisesta? Museovirasto järjestää marraskuussa seminaarin, jossa kuullaan alan asiantuntijoita useasta maasta. Myös Euroopan komission edustaja on mukana kertomassa aloitteesta.

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, johon Suomi liittyi mukaan marraskuussa 2018. Keskustelu aloitteesta käynnistyi keväällä 2019 järjestetyssä seminaarissa. Ensimmäisiä kohteita on mahdollista hakea keväällä 2021.

Nyt järjestettävässä seminaarissa kuullaan puheenvuoroja tunnuksen keskeisiltä toimijoilta sekä esimerkkejä eri maiden kohteista. Puhujina ovat mm. tunnuksen koordinaattori Jutta Kastner (Euroopan komissio) sekä kohteista päättävän asiantuntijapaneelin jäsen Gábor Sonkoly (Ettvös Loránd University, Budapest). Kohteiden kokemuksista kertovat Krista Sarv (Suurkillan talo, Tallinna), Andrzej Trzeciak (Euroopan solidaarisuuskeskus, Gdansk, Puola) sekä Saulius Rimas (Kaunasin sotienvälinen arkkitehtuuri, Liettua).

Jyväskylän yliopiston EUROHERIT-tutkimushankkeessa on viime vuosina tarkasteltu Euroopan kulttuuriperintötunnukseen sisältyvää politiikkaa ja tunnuksen kautta rakentuvia kulttuuriperinnön merkityksiä eri maissa toteutetun laajan kenttätutkimuksen pohjalta. Myös näistä tuloksista kuullaan seminaarissa.

Tunnuksen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Euroopan komissio myönsi ensimmäiset tunnukset vuonna 2014. Tähän mennessä tunnuksia on jaettu 38 kohteelle ja luettelo kasvaa joka toinen vuosi. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Tunnuksen saaneiden joukossa on rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kohteita sekä asiakirjoja.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille. Sen toivotaan tavoittavan laajasti kulttuurikentän toimijoita, järjestöjä, tutkijoita, museokenttää sekä matkailun osaajia. Seminaarin kieli on englanti.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto / EUROHERIT-hanke.

Ilmoittautumiset 13.11.2019 mennessä https://ssl.eventilla.com/eurooppalainenkulttuuriperintotunnus

Lämpimästi tervetuloa!

SEMINAR
European Heritage Label  – Practises and Experiences

PROGRAMME

9.30 Coffee

10.00 Opening of the seminar

10.10 Greetings from the Ministry of Education and Culture

10.20 European Heritage Label, Jutta Kastner, European Commission

10:50 Experiences from Hungary, Gábor Sonkoly, Ettvös Loránd University, Budapest

11.15 European Heritage Label – Creating and governing cultural heritage in the EU. Results from ethnographic field research. Tuuli Lähdesmäki and Viktorija L. A. Čeginskas. EUROHERIT, University of Jyväskylä

11.45 Discussion and questions

12-13 Lunch (at own expense)

Experiences from EHL-sites

13.00 Interwar Architecture in Kaunas, Saulius Rimas, Kaunas City Municipal Administration (Lithuania)
13.25 Great Guild Hall, Krista Sarv, Estonian History Museum (Estonia)
13.50 European Solidarity Center in Gdansk, Andrzej Trzeciak, (Poland)

14.10 Panel discussion among the international guests: Exchanging ideas and sharing practises.
Audience questions included.
15.00 Conclusions

15.30 End of the seminar

Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, 0295 33 6017
Ulla Salmela, Museovirasto, ulla.salmela(at)museovirasto.fi, 0295 33 6251

Euroopan komission European Heritage Label -sivut
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote liittymisestä
EUROHERIT-hankkeen sivut

Videotaltiointi seminaarista ”Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus Suomessa” 13.3.2019