Väitökset

Gender Narratives of Hollywood Legacy Blockbuster Franchises in the 2010

FM Janne Salminen väittelee 16.5.2022 kello 13.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Gender Narratives of Hollywood Legacy Blockbuster Franchises in the 2010”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, sali 2, Unioninkatu 40.

Vastaväittäjänä on professori Frederick Wasser, Brooklyn College, ja kustoksena on professori Mikko Saikku.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***
Blockbuster-elokuvasarjat ovat 2000-luvulla nousseet keskeiseen rooliin yhdysvaltalaisessa elokuvassa ja populaarikulttuurissa. Elokuvat, jotka muodostivat tuon lajityypin perustan 1970-luvulla, ovat sittemmin laajentuneet elokuvasarjoiksi, joihin on tehty säännöllisesti uusia osia. Nämä uudet elokuvat jatkavat suoraan alkuperäisten elokuvien tarinaa tai kertovat uusia tarinoita hyödyntäen tuttuja hahmoja ja asetelmia. Yleisön odotukset monimuotoisuuden ja edustuksellisuuden suhteen ovat muuttuneet sitten 1970-luvun, joten uudet elokuvat heijastelevat näitä muuttuneita odotuksia sisällöltään. Odotuksiin vastaamisen tuomat muutokset näkyvät erityisesti siinä, miten vanhojen elokuvasarjojen uudet osat käsittelevät sukupuolta.

Väitöskirjassa käsiteltävät elokuvasarjat ovat Alien, Detective Comics Extended Universe, Jurassic Park, Mad Max, Star Trek ja Tähtien sota. Elokuvat, joihin väitöksessä erityisesti keskitytään, ovat julkaistu vuosina 2009–2020.

Väitöskirja tarkastelee, miten yhdysvaltalaiset blockbuster-elokuvasarjat kertovat tarinaa sukupuolesta. Näiden elokuvasarjojen uudet osat ovat saaneet aikaan kiivasta keskustelua eri yleisöjen välillä. Näissä keskusteluissa on pyritty määrittelemään vallitsevat yhteiskunnalliset normit 2010-luvulla. Väitöksessä tarkasteltavat elokuvasarjat suhtautuvat sukupuoleen vastakkaisilla tavoilla. Analyysissä nousee esiin kaksi kilpailevaa sukupuolinarratiivia. Toinen sukupuolinarratiiveista kuvaa sukupuolen liukuvana kategoriana, kun toinen taas suljettuna ja muuttumattomana. Esimerkiksi Tähtien sota -elokuvat ovat siirtyneet laveampaan käsitykseen sukupuolesta sosiaalisena kategoriana, kun taas DC-sarjakuviin perustuvat Batman- ja Teräsmies-elokuvat kuvaavat sukupuolen vahvasti binäärisenä ilmiönä. Väitöskirja avaa jälkiklassisen narratologian kautta näkökulmia siihen, miten sukupuolirajoja neuvotellaan ja määritellään yhdysvaltalaisessa nykykulttuurissa sekä minkälaisiin ideologisiin kamppailuihin elokuvat liitetään. Väitös osoittaa, että vaikka konservatiivinen hegemonia Yhdysvalloissa näyttää murenevan, monipuolisempi sukupuolten edustus ei väistämättä tarkoita vallitsevan sukupuolihierarkian haastamista.