Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt! Anna-Leena Perämäki: Kirjoitettu vaino

Turun Historiallisen Yhdistyksen ja Turun kaupunginkirjaston yhteistyössä järjestämä Historia nyt! -sarja jatkuu tiistaina 3.11. klo 18 kulttuurihistorioitsija, FT Anna-Leena Perämäen luennolla.

Kirjaston syksyn tapahtumat järjestetään koronarajoitukset ja turvavälit huomioiden.

***

Anna-Leena Perämäki, FT: Kirjoitettu vaino – nuorten juutalaisnaisten päiväkirjat ja selviytyminen toisen maailmansodan aikaisessa Ranskassa ja Alankomaissa

FT Anna-Leena Perämäki kertoo kulttuurihistorian väitöstutkimuksestaan, joka tarkastelee selviytymiskeinoja juutalaisvainoista nuorten naisten päiväkirjoissa 1940-luvun Ranskassa ja Alankomaissa.

Tutkimuksen ja luennon pääosassa on viisi nuorta juutalaisnaista – Hélène Berr, Anne Frank, Isabelle Jesion, Elisabeth Kaufmann ja Anita Meyer Alankomaissa – jotka pitivät päiväkirjaa toisen maailmansodan aikaisessa Länsi-Euroopassa. Päiväkirjat, joista Berrin ja Frankin tekstit on myöhemmin myös julkaistu, kattavat vuodet 1940–1945. Berr, Jesion ja Kaufmann elivät päiväkirjaa kirjoittaessaan Pariisissa, Frank ja Meyer piileskelivät Alankomaissa.

Tutkimuksessa selviytyminen liittyy päiväkirjateksteistä nouseviin, kirjoittajien itsensä tärkeinä kokemiin keinoihin, joiden avulla ahdistavaa tilannetta oli mahdollista kestää paremmin. Tarkastelun keskiössä on selviytymiskeinojen ilmeneminen käytännössä erilaisissa tilanteissa ja se, miten päiväkirjanpitäjät niitä kuvailivat. Selviytymiskeinojen ohella luento käsittelee myös laajemmin päiväkirjoja, niiden luonnetta ja merkitystä kirjoittajilleen sekä sitä, millaisina juutalaisvainot ja sota-aika piirtyvät niissä esiin. Juutalaisvainojen ja niiden keskellä selviytymisen kokemus näyttäytyy kirjoitettuna vainona.