Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt! -luento: Turun Koroinen ja varhainen tiilen käyttö keskiajan Suomessa

Esitelmässä käsitellään Turun Koroisten, piispan varhaisen linnoituksen ja asuinpaikan, rakennuksia ja rakenteita keskittyen tiilen käyttöön sekä tehdään katsaus muihin keskiajan Suomen varhaisiin kohteisiin. Väitöstutkimuksen perusteella tiilen käyttö alkoi mantereella 1200-luvun toisella puoliskolla. Tiiliä käytettiin monipuolisesti erilaisissa rakenteissa, tosin ensimmäiset tiilirakennukset rakennettiin vasta 1300-luvun toisen puoliskon aikana. Kattotiiliä, mutta myös tavallisia rakennus- ja muototiiliä tuotiin ulkomailta. Niitä kaikkia valmistettiin myös paikallisesti. Ensimmäisenä tiiltä käytti piispa, jonka tarkoituksena oli todennäköisesti korostaa kirkon hallinnollisen keskuksen merkitystä ja mahtia Koroistenniemellä. Hämeessä tiilen käyttö lienee alkanut 1300-luvulla. Muualla mantereella tiilen käyttö ja muuraaminen näyttää käynnistyneen 1300-luvun lopulla. Itämeren piiriin verrattuna tiilirakentaminen käynnistyi melko vaatimattomasti keskiajan Suomessa, mutta se oli jo varhain runsaampaa ja monipuolisempaa kuin mitä viime vuosina on ajateltu.

FT Tanja Ratilainen on rakennusarkeologi, joka väitteli Turun yliopiston arkeologian oppiaineesta kesäkuussa 2020 otsikolla Early brick use and brick building in mainland Finland. Contribution of Koroinen, Early Phases of Turku project and Holy Cross Church of Hattula. Ratilainen työskentelee parhaillaan Turun museokeskuksessa arkeologian viranomaistehtävissä.

Tilaisuus seurattavissa verkon kautta