Konferenssit ja seminaarit

Ilmar Talve -seminaari

Turun yliopiston kansatieteen ensimmäisen professorin, virolaistaustaisen Ilmar Talven syntymästä tulee vuonna 2019 kuluneeksi 100 vuotta. Professori Ilmar Talven ura sekä tieteen että taiteen parissa oli merkittävä, mutta hänen panostaan tieteeseen ei juuri ole käsitelty. Juhlavuotta kunnioittaen järjestämme 6.-7. syyskuuta 2019 kansainvälisen tieteellisen seminaarin, jonka fokuksessa on Ilmar Talve ja hänen etnologiaan jättämänsä tieteellinen perintö. Hänen tieteellisen työnsä vaikutukset välittyvät ja kehittyvät edelleen. Nykyään voimme puhua yhteiskunnallisesta kansatieteestä tai yhteiskunnallisesta etnologiasta. Vuonna 2019 järjestettävän kansainvälisen seminaarin tarkoitus on muodostaa alusta uudelle monitieteiselle arkielämäkeskustelulle. Kyseessä on ensimmäinen tämän kaltainen tieteellinen tapaaminen.

Seminaarin tarkoitus on toisaalta tarkastella professori Ilmar Talven jättämää tieteellistä perintöä eri osa-alueiden näkökulmasta, toisaalta luoda näistä yhtäläisyyksiä tämän päivän Turussa harjoitettavaan kansatieteeseen, jossa käydään keskustelua murroksesta ja muutosprosesseista. Näistä muutosprosesseista voi mainita mm. kaupunkitutkimusohjelman, kuntarakenteen ja maaseudun muutoskeskustelun sekä yrityskulttuurin. Näitä kaikkia yhdistävänä tekijänä voi ottaa esille yhteiskunnallisen kansatieteen ja sen roolin nyky-yhteiskunnassa. Mitä nämä ovat merkinneet kansatieteelle? Mitä muutoksia on oppiaineen tutkimuskohteessa, kansassa, tapahtunut niin Suomessa, Virossa kuin Ruotsissa? Ja lopuksi, ovatko muutokset niin suuria, että oppiaineen nimen muutos kansatieteestä etnologiaksi olisi perusteltua? Mikä on kansatieteen rooli tänä päivänä?

Seminaari järjestetään kaksipäiväisenä 6.-7.9.2019. Pääpuhujien luentojen lisäksi ohjelmaan sisältyy neljä erillistä työryhmää. Työryhmät ovat Kansatiede kaupungissa, Maaseutu- ja ympäristöetnologia, Työ ja arkielämä sekä Museot ja arkistot. Niissä käsitellään näitä teemoja soveltavan ja yhteiskuntaetnologian näkökulmasta. Seminaariesitelmistä on tarkoitus tehdä myös julkaisu.

Yhteistyökumppanit: Turun yliopiston kansatieteen oppiaine, Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Ethnos ry., Suomen Kielen Seura ry., Seurasaarisäätiö.

Ilmoittautuminen on auki 16.8. klo 23.59 asti.

***

The year 2019 will mark 100 years since the birth of Estonian born Ilmar Talve, the first professor of Ethnology at the University of Turku. Professor Talve’s careers, both in scientific and artistic fields, were significant, but there has hardly been any research done on his contribution on science. To honour the 100th anniversary, an international scientific seminar will be organized on the 6–7th September 2019, which will focus on Ilmar Talve and his scientific heritage in ethnology. The impacts of Talve’s scientific work are visible even today and they are still developing. Today we can talk about applied ethnology which stresses the social importance of the discipline. The international seminar in 2019 is planned to create a platform for a new multidisciplinary discussion on the topic of everyday life. The commemorative seminar in Turku will be the first scientific meeting in this concept.

The aim of the seminar is, on one hand, to examine Talve’s scientific legacies from the different perspectives of ethnology, and on the other hand, to create connections and draw similarities to contemporary European Ethnology at University of Turku, where the main topics discussed are the cultural and social transformation processes. These processes include, for instance, the urban studies, the ongoing changes in communal structures and the business culture. Common to all these themes is the social approach of ethnology and its role in our society today. What has the meaning of these themes been in Ethnology? What changes have occurred in the subject of ethnographic research, nation, in Finland, Estonia or in Sweden? What is the role of ethnology today?

The two-day seminar will take place on 6–7th September 2019. In addition to keynote lectures four separate workshops will be organized: 1. Urban ethnology, 2. Rural and environmental ethnology, 3. Work and everyday life and 4. Museums and archives. The themes will be discussed from the viewpoint of applied ethnology. The presentations in the congress are planned to be published as a book.

Organizing Partners: European Ethnology and the Department of History, Culture and Arts Studies at the University of Turku, Ethnos Association, the Finnish Language Society and the Seurasaari Foundation.

Registration is open till 16 August 23.59 pm (GTM +3).

***

Alustava seminaariohjelma / The preliminary seminar programme

Thursday 5th September 2019:

Pre-seminar walking tour to the city of Turku at 18:00-19:00.

Friday 6th September 2019:

9:00 Registration

10.00 Professor Helena Ruotsala / European Ethnology, University of Turku, Dean Jaakko Suominen / Faculty of Humanities, University of Turku
Welcome and opening words

10:15 Professor Art Leete / Department of Ethnology, University of Tartu
Keynote lecture: Professor Ilmar Talve and Estonia

11:00 Professor emeritus Pekka Leimu / European Ethnology, University of Turku
Keynote lecture: Professor Ilmar Talve and his ideas of Ethnology in Turku

12:00-13.00 Lunch

13:00-15:00 Working groups:

1. Urban ethnology (in English)

The Urban Lights of Turku (Kensuke Shimizu)
Urban wildscapes and sensory environmental relationships in Turku, Finland (Inkeri Aula)
Mga – Talven syntymäpaikka – 1919-2019 (Natalia Taksami)
Navigating the vanilla-normative world as a kinky individual (Johanna Pohtinen)

2. Rural and environmental ethnology

Veden alle hukutetut kylät (Eeva Uusitalo)
Asumisen, talouden ja sivistyksen jokiympäristö – talous- ja sivistyssykli Östermyran ruukin sosiokulttuurisessa miljöössä 1800-luvulla (Kirsi Hänninen)
Edelleen kylän sydän – lakkautettu kyläkoulu kylätalona (Tauno Linkoranta)
Suomalaisen maatalouden murros suljetuilta markkinoilta kohti jakamistaloutta (Leena Erälinna)

3. Work and everyday life

Käsityötä hyödyksi ja iloksi (Marketta Luutonen)
Neuletyö iäti arjessa mukana (Anna Rauhala)
Kustomkulttuurin uuskäsityöläisyys synnyttää uusia työtilaisuuksia ja uuden asiakaskunnan (Pekka Mannermaa)
Uranuurtajat ja tuotekehittäjät – esimerkkejä Etelä-Viron käsityömestareiden nykyajan työalueilta (Madis Rennu)

4. Museums and archives

Kirjoitettu kenttätyö arkistossa (Kirsi Hänninen)
Päiväkirjojen ja kirjeiden tie etnologisen tutkimuksen kohteiksi (Johanna Nylund)
Yksityisarkistot digiajassa (Lena Karhu & Niina Koskihaara)
Rauman museon kotiseutuarkisto – pohdintoja kotiseutuarkiston roolista kulttuuriperintöprosessissa (Minna-Liisa Salonsaari)

15:00-15:30 Coffee break

15.30-16.15 Researcher Karin Gustavsson / Department of Ethnology, Lund University
Keynote lecture: Swedish Ethnology after the Second World War

19:00-21:00 City reception

Saturday 7th September 2019:

10.00 Researcher Pilvi Hämeenaho / Chair of Ethnos ry.
Opening words

10.15 Dean Hanna Snellman / Faculty of Arts, University of Helsinki
Keynote lecture: Ilmar Talve and the Paradigm Shift in Finnish European Ethnology

11.00 Researcher Marleen Metslaid / Department of Ethnology, University of Tartu
Keynote lecture: Ilmar Talve, an emigrant ethnologist and Estonia

12:00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Working groups:

1. Urban ethnology

Muurit ympärillä (Marja-Liisa Räisänen)
Kaitafilmit kaupunkikuvastoina (Salla Tenkanen)
Lähiöetnografiaa valokuvatyöpajoissa (Päivi Leinonen)
Rauhaa ja rinnakkaiseloa Israelissa Haifan Wadi Nisnasin kristityn vähemmistön kautta tarkasteltuna (Merja Issa)

2. Rural and environmental ethnology

Konginkankaalta maailmalle – exploration and book on roots & cultural change (Marjatta Huhta)
He asuivat Muolaassa (Pirkko Raitasalo)
Yhteenveto ja kommenttipuheenvuoro (Anna Kirveennummi)

3. Work and everyday life

Työn murros kansatieteen näkökulmasta (Tytti Steel)
Naisten arki ja työ tekstiiliteollisuudessa 1950–1970-luvuilla (Maria Vanha-Similä)
Työnteko ja sen merkitys Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus ja nuoruusmuistoissa (Eija Schwartz)
Merimiehet ja laivat – työ ja teknologinen muutos (Ulla Kallberg)
Työn muutos – miten vähemmistöohjelmatarjonta SVT:llä muuttuu vähemmistöjen mukana (Anu Tolonen)

4. Museums and archives

History in Ethnology – Ethnology in History (Ildikó Sz. Kristóf CSc)
The transformative power of intangible cultural heritage (ICH) in museums (Katriina Siivonen)
Museum of Ethnography Budapest – new building, new concept (Zsuzsa Szarvas)
The Unofficial ’Vicinitology’ in the Soviet Union 1937–1984 (Jaakko Linkamo)

15:00-15.30 Coffee break

15.30-15.45 Professor Helena Ruotsala / European Ethnology, University of Turku
Closing the seminar