Muut tapahtumat

Kalevala ja Euroopan kulttuuriperintötunnus webinaari

Kesällä 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi jatkokehiteltäväksi hakijaverkostomme* laatiman aiehakemuksen, jolla Kalevalalle haetaan Euroopan kulttuuriperintötunnusta

European Heritage Label / EHL

Kalevala on julkaisemisestaan lähtien toiminut tieteen, taiteen ja kulttuurin innoittajana ja sitä on hyödynnetty myös suomalaisuuteen liittyvissä kiistoissa ja keskusteluissa. Kalevala edustaa jatkuvasti ajassa muuttuvaa, moninaisille tulkinnoille avointa karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä. Tunnukseen liittyvän pedagogisen –Eeppinen kaleidoskooppi– -hankkeen tavoitteena on nostaa esiin, mitä kaikkea Kalevala on ja mitä se merkitsee 2020-luvulla.

Varsinaista hakemusta laaditaan nyt, ja olennaisena osana prosessia haluamme kuulla, millaisia ajatuksia Kalevalaan ja eurooppalaiseen kulttuuriperintöön liittyy tässä ajassa.

Laajempaa keskustelua käydään 25.10.2022 klo 12–16 webinaarissa, joka jakautuu alustusten jälkeen neljään ryhmään:

* Kenen Kalevala? – Identiteetti, kieli, valta
* Kalevala ja pedagogiikka – Luovuus ja ymmärrys
* Eepokset Euroopassa – Merkitykset ennen ja nyt
* Kalevalan digitaaliset sisällöt – Matkailu ja saavutettavuus

Museoammattilaisten näkemykset esimerkiksi pedagogiikasta ja digitaalisista sisällöistä olisivat kullanarvoisia!

Ilmoittaudu webinaariin 20.10. mennessä: https://bit.ly/kalevala-webinaari-2022 <https://bit.ly/kalevala-webinaari-2022

* Hakijaverkostoon kuuluvat:

Kalevalaseura-säätiö
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kalevalaisten Naisten Liitto
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Gallen-Kallelan Museo
Juminkeko-säätiö
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalainen Nuorisoliitto
Karjalan Sivistysseura
Runolaulu-Akatemia

Taideyliopiston Kansanmusiikin aineryhmä

Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma

Äidinkielen opettajain liitto

 

Kalevalaseuran puolesta

 

Petja Kauppi
Viestijä
Kalevalaseura
www.kalevalaseura.fi
www.facebook.com/kalevalaseura