Väitökset

Keskiaikaisten pohjoismaisten kalenterien ominaisuudet. Laadullinen, laskennallinen ja phylomemeettinen tutkimus

FM Marko Halonen väittelee 31.7.2020 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”ASPECTS OF MEDIEVAL NORDIC CALENDARS – A QUALITATIVE, QUANTITATIVE AND PHYLOMEMETIC STUDY” (Keskiaikaisten pohjoismaisten kalenterien ominaisuudet. Laadullinen, laskennallinen ja phylomemeettinen tutkimus.). Väitöstilaisuutta voi seurata vain etäyhteydellä. SALASANA: 484488

Vastaväittäjänä on professori Christopher Howe, University of Cambridge, ja kustoksena on professori Laura Kolbe.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Teos on ensimmäinen tieteellinen kokonaisesitys keskiaikaisista kalentereista Pohjoismaiden alueelta. Teoksen lähdemateriaali koostuu yli kahdestasadasta kalenterista, joita on käytetty Norjan, Ruotsin tai Tanskan kirkkoprovinssien alueella 1000-luvulta 1500-luvulle. Tätä materiaalia on myös verrattu samalta ajalta olevaan Rooman ja sen lähialueiden kalenterimateriaaliin, jotta olisi mahdollista tarkastella, kuinka latinalaisen kirkon keskuspaikka (Rooma) ja reuna-alue (Pohjoismaat) eroavat toisistaan.

Teoksessa ei tarkastella kalentereita kirkkovuoden tai pyhimysten näkökulmasta, kuten aikaisemmassa tutkimuksessa on ollut tapana. Tässä työssä lähtökohdaksi on otettu tutkia, mitä kaikkea eri tietoa kalenterit sisältävät ja miten ne eroavat toisistaan suhteessa aikaan, paikkaan ja käyttötarkoitukseen. Teos lähestyy aineistoa perinteisen historiallisen, laadullisen tutkimusmetodin kautta, mutta se sisältää myös paljon laskennallista tietoa kalenterien sisältämien ominaisuuksien määrästä. Lisäksi teoksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kalenterien sisältämiä ominaisuuksia phylomemeettisesti, eli käyttäen evoluutiobiologiasta lainattuja, phylogeneettisiä, tietokoneavusteisia metodeja kalenterien eroavaisuuksien hahmottamisessa.

Teos osoittaa, että keskiaikaiset kalenterit ovat huomattavan monipuolinen ja rikas lähderyhmä ja ne eroavat toisistaan niin kielellisesti, rakenteellisesti, sisällöllisesti kuin ulkoisesti. Keskiaikaisia kalentereita on aikaisemmassa tutkimuksessa tarkasteltu lähinnä hyvin suppeasta näkökulmasta, esimerkiksi liittyen liturgiseen (kirkkovuosi) tai hagiografiseen (pyhimyskultit) tutkimukseen. Toisin kuin on usein luultu, keskiaikaisia kalentereita on säilynyt muissakin kuin kirkollisissa kirjoissa, esimerkiksi lakiin, luonnontieteisiin ja historiaan liittyvissä teoksissa. Käytössä oli myös erillisiä taskukalentereita. Keskiaikaisia kalentereita kutsutaan usein pyhimyskalentereiksi, mutta teoksessa osoitetaan, että kalentereissa on kymmeniä muitakin eri ominaisuuksia, eikä kaikissa keskiaikaisissa kalentereissa edes ole pyhimyksiä. Kalenterit sisältävät huomattavan paljon tietoa koskien muun muassa taivaankappaleiden liikkeitä, vuodenaikoja ja valon määrää. Keskiaikainen kalenteri muuttui ja kehittyi vuosisatojen aikana, ja eroavaisuudet ovat selvät varsinkin kirkkoprovinssien, mutta myös hiippakuntien välillä. Lisäksi eri sääntökuntien kalenterit olivat ominaisuuksiltaan erilaisia. Uudet phylomemeettiset metodit mahdollistavat myös kalenterien välisten yhteyksien hahmottamisen huomattavasti aiempaa tehokkaammin, ja niiden käyttö olisi varmasti tulevaisuudessakin hyvin hedelmällistä.