Väitökset

Kirjallisuuteen kietoutunut käsite: Tulenkantajien historiakuvan rakentuminen 1924 – 1987

Väitös (Suomen historia): FM Matti Mieskonen 16.5.2020 klo 12.15 – 16.15

FM Matti Mieskonen esittää väitöskirjansa ”Kirjallisuuteen kietoutunut käsite: Tulenkantajien historiakuvan rakentuminen 1924 – 1987” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 16.5.2020 klo 12.

Turun yliopiston väitöstilaisuuksia ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetä yleisötilaisuuksina. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat vähintään ääniyhteydessä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/62040244516

Vastaväittäjänä toimii professori Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on Suomen historia.

Väitöskirja verkossa:
https://www.utupub.fi/handle/10024/149282

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin klo 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.
***

Väitöskirjan aiheena on maailmansotien välisenä aikana Suomessa esiintyneen ja tulenkantajien nimellä tunnetuksi tulleen kulttuuriliikkeen historiakuvan rakentuminen. Kirjallisuushistorian vakiintunut käsitys tulenkantajista 1920-luvulla vaikuttaneena kirjailijaryhmänä on rajannut lähtökohtaisesti ulkopuolelleen 1930-luvun tulenkantajien historian. Rajaus ei ole ollut sattumanvarainen tai neutraali, vaan sen taustalla on havaittavissa tiede- ja kulttuuripoliittisia syitä.

Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen viitekehys pohjautuu käsitehistoriaan. Tulenkantajien käsitteessä vuosina 1924–1987 tapahtuneiden muutosten kautta osoitetaan, mitkä piirteet ovat nousseet hallitseviksi tulenkantajien historiakuvassa yleensä. Tarkastelussa yhdistyy maailmansotien välisen kauden aikalaistoimijoiden ja myöhemmän tutkimuskirjallisuuden tulenkantajien käsitteelle antamat merkitykset. Keskeisiä henkilöitä, joiden kirjoitusten ja toiminnan kautta käsitteen rakentumista tarkastellaan, ovat Erkki Vala, Lauri Viljanen ja Olavi Paavolainen.

Tutkimus osoittaa, että tulenkantajissa on kyse kirjallisuushistoriaa laajemmasta yhteiskunnallisesta, ideologisesta ja poliittisesta ilmiöstä, joka tässä merkityksessään muodostaa vuodet 1924–1939 kestäneen jatkumon. Tulenkantajien 1920-lukuun sidoksissa oleva historiakuva näyttäytyy kirjallisuushistoriallisena luokituksena, jonka syntyyn on vaikuttanut kirjallisuudentutkimuksen lisäksi tulenkantajien asema kansalliselle historiatietoisuudelle tärkeänä aiheena.

Tutkimus avaa tulenkantajien historian lisäksi laajempia kirjallisia, kulttuurisia ja poliittisia kehityskulkuja maailmansotien välisessä Suomessa. Samalla tutkimus osallistuu tieteidenvälisyydestä, kirjallisuushistoriallisista kaanoneista, kulttuuripoliittisesta vallankäytöstä ja kansallisesta historiakulttuurista käytyyn laajempaan keskusteluun.