Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Kristuksen kärsimyshistoria kuvallistettuna Suomen keskiajan kirkkomaalauksissa

Tutkija Katja Fält pohtii Turun yliopiston Kristillisten kulttuurien tutkimuskeskuksen (Centre for the Study of Christian Cultures) marraskuun kuukausiesitelmässä Kristuksen kärsimyshistorian kuvallistamista keskiaikaisessa kirkkotaiteessa Suomessa. Kristuksen kärsimyksen ympärille keskittyvä hartaus on ollut keskeinen osa keskiajan uskonnollista elämää. Kärsimyshistorian keskeiset kuva-aiheet ja erityisesti ristiinnaulittu Kristus ovat olleet tärkeässä roolissa myös visuaalisen kulttuurin puolella. Suomen keskiajan 1400- ja 1500 –lukujen seurakuntakirkoissa Kristuksen kärsimykseen liittyviä maalausaiheita on noin vajaassa kahdessakymmenessä kirkossa ja teeman kuvaamisen laajuus vaihtelee. Varsinkin 1500-luvun alun kirkkomaalauksissa kärsimyshistorian tapahtumat esitetään laajana kuvasarjana.

Kärsimyksen kuvien merkitys ei kuitenkaan ole ollut puhtaasti visualisoida Raamatun tapahtumia ja ihmiskunnan pelastushistorian käännekohtaa, vaan kuviin liittyvät merkitykset ja tulkinnat ovat moninaisia. Kuvat saattavat sisältää useita hartaudellisia ulottuvuuksia, eivätkä liity kaikissa tapauksissa vain Kristuksen kärsimystä painottavaan tematiikkaa, vaan kohdentavat huomiota lisäksi myös Neitsyt Marian rooliin tai eukaristiseen hartauteen. Fältin esitelmä pyrkii havainnollistamaan kärsimysteeman kompleksisuuden ja monitulkintaisuuden taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta.

Tervetuloa, tilaisuus on kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin!