Väitökset

Maatalous, isojako ja talonpoikainen päätöksenteko Lounais-Suomessa 1750 – 1850

Väitös (Suomen historia): FM Kirsi Laine
8.5.2020 klo 12.15 – 16.15

FM Kirsi Laine esittää väitöskirjansa ”Maatalous, isojako ja talonpoikainen päätöksenteko Lounais-Suomessa 1750 – 1850” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 8.5.2020 klo 12.

Turun yliopiston väitöstilaisuuksia ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetä yleisötilaisuuksina. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat vähintään ääniyhteydessä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta osoitteessa: https://utu.zoom.us/j/65797267108

Vastaväittäjänä toimii tohtori Petri Talvitie (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on Suomen historia.

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin klo 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.

Väitöskirja verkossa: https://www.utupub.fi/handle/10024/149158
***

Väitöskirja tarkastelee maataloutta ja talonpoikien päätöksentekoa Lounais-Suomessa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa toteutetun maanjakouudistuksen, isojaon, kautta. Tutkimuksessa huomio kiinnittyy siihen, minkälainen vaikutus isojaolla oli maatalouteen. Avaimena isojaon vaikutuksiin on talonpoikien päätöksenteko taloudestaan vastaavina isäntinä ja isojaon osakkaina. Talonpoikien tekemillä ratkaisuilla oli olennainen merkitys sille, minkälaisena kyläyhteisön yhteistyö jatkui isojaon jälkeen ja miten viljely ja maankäyttö muuttuivat isojaon seurauksena.

Tutkimus perustuu isojaon karttojen ja asiakirjojen laaja-alaiseen käyttöön. Tutkimus yhdistää isojaon tilastollisen analyysin sekä asiakirjojen tarkan lähiluvun, jolloin tilastollisesti luotu yleiskuva saa selityksensä laadullisesta aineistosta. Samalla laadullisen tutkimuksen ilmiöt asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin tilastollista taustaa vasten.

Tutkimus osoittaa, että omaa talouttaan koskevissa päätöksissä talonpojat olivat aktiivisia sekä vaikutuskanavat ja -keinot tuntevia toimijoita. Talonpojat arvostivat yhteisön tuomia taloudellisia etuja, mutta pyrkivät saavuttamaan ne niin, että yhteisö mahdollisimman vähän rajoitti yksilön toimintaa. Taloudellinen asema vaikutti heidän valintoihinsa. Isojako muutti maankäytön tapoja, mutta ei tuonut muita muutoksia maatalouden menetelmiin, viljelykasveihin tai kasvinviljelyn ja karjanhoidon suhteeseen. Entistä suurempi maankäytön vapaus mahdollisti maatalouden tuoton lisäämisen laajentamalla viljelyä entisillä menetelmillä ja työtavoilla useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin.