Konferenssit ja seminaarit

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2018 /Mediahistorian työryhmä

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2018 järjestetään 27.–28.4. Jyväskylän yliopiston Agorassa, teemana ”Media ja toivo”.

Päivillä kokoontuu Mediahistorian työryhmä, johon ovat tervetulleita kaikki median historiasta kiinnostuneet tutkijat.

***

2. Mediahistoria: Media tavoitteitaan määrittämässä

Mediayhtiöt ja toimijat ohjaavat toimintaansa suunnitelmin, strategioin ja visioin. Päämääriä asetetaan ja toimintaa suunnitellaan tiettyjen arvojen ja tavoitteiden pohjalta sekä julkisen palvelun medioissa että kaupallisissa yhtiöissä. Valinnat ja toiminnan suuntaaminen eivät koske pelkästään mediayhtiöitä. Yksittäisen toimittajan, toimittajatiimin ja jopa mediatutkijan tai tutkimussuuntauksen työssä voi olla agenda. Tutkimusotteista voi paikantaa joko avoimia tai piilotavoitteita. Niin yhtiöiden kuin yksittäisten toimijoiden tavoitteet ja toimintaperiaatteet voivat olla joko samansuuntaiset tai keskenään ristiriidassa. Silti ne perustuvat uskolle tai vähintään toivolle toiminnan oikeasta suunnasta.

Tavoitteet ja päämäärät ovat historiallisesti muotoutuneita ja muuttuvia. Millaisia ohjaavia periaatteita yhtiöillä ja eri toimijoilla on ja on ollut? Miten ne ovat joko muuttuneet tai pysyneet samoina? Mediahistorian työryhmässä katsotaan ajallisessa perspektiivissä mediaa ja mediatoimijoita. Työryhmään kutsutaan mukaan kaikkia teemasta kiinnostuneita tutkijoita.

Lähetä otsikoitu, enintään 250 sanan abstrakti työryhmän vetäjille 2.2. mennessä. Järjestäjät ilmoittavat hyväksymisestä 16.2.2018. Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 13.4.2018.

 

Paavo Oinonen, Turun yliopisto

Maiju Kannisto, Turun yliopisto

Abstraktit voi lähettää Paavo Oinoselle osoitteeseen paavo.oinonen(at)utu.fi