Konferenssit ja seminaarit

Minoriteter i historieskrivning – granskningar av nordiska historiografier

Historieskrivning inramar ofta gemenskaper och lägger ramar för tillhörighet. Hur kan olika grupper inkluderas, skrivas fram och skriva in sig i historia?

Under seminariet lyfter historiker från olika forskningsfält fram hur minoritetsgrupper har synliggjorts och osynliggjorts i historiografiska traditioner. Historiedisciplinen har i stor utsträckning utgått från nationen och ofta har forskningen präglats av metodologisk nationalism, vilket inte minst gäller nordisk historia. Forskning om denna region, som historiskt uppfattats som förhållandevis heterogen, kommer att skärskådas ur olika perspektiv.  Under seminariet diskuteras hur språkliga minoriteter och andra liknande grupper har uppmärksammats i översiktsverk, av kulturarvsinstitutioner och inom olika slag av historisk forskning. Både studier om förmodern och modern tid kommer att beaktas.

Talare på seminariet är Ainur Elmgren, Cordelia Hess, Teemu Ryymin, Garbi Schmidt, Malin Thor Tureby, Solveig Wang och Mats Wickström.

Vi direktsänder seminariet på sls.fi och det kan också ses i efterhand på SLS kanal på Youtube. Du får också länken till sändningen i bekräftelsemeddelandet efter att du anmält dig.

Sista anmälningsdag är 1.12.

Program
Torsdag 8.12
13.00 Inledning

13.10  Teemu Ryymin, professor i historia, Universitetet i Bergen, Synliggjøring og usynliggjøring i Norgeshistorien

13.55  Cordelia Hess, professor i nordisk historia, Greisfwald, Judisk historia versus antisemitismens historia: om förhållandet mellan majoritet och minoritet i de nordiska länderna

14.40 Kaffepaus

15.00 Garbi Schmidt, professor, Cultural Encounters, Roskilde universitet, At skrive og forske imod metodisk presentisme: Nogle nedslag

15.45 Malin Thor Tureby, professor i historia, Malmö universitet, ”Why Have There Been No Great Jewish Women in Swedish History?”

Fredag 9.12
09.30 Solveig Wang, postdok, Greifswald, Det indigene – fremstilling i historiografie og primærkildene

10.15 Ainur Elmgren, forskare, ämnesdidaktiker i historia och samhällslära, Uleåborg universitet, ”Nik alay – varför på det viset?” Finlands tatarer skriver sin egen historia

11.00 Kaffepaus med tilltugg

11.15 Mats Wickström, forskare, docent i nordisk historia, Åbo Akademi, Finlandssvenskar och sverigefinnar – osynliggjorda genom inkludering och exkludering?

12.00 Paneldiskussion med Johanna Ilmakunnas, Henrik Meinander, Peter Stadius och Miika Tervonen