Konferenssit ja seminaarit

Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen

#metsätiede2022
Ilmoittaudu viimeistään 19.10.2022 tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/025F0FA21FB648CD

Metsän monimuotoisuutta tutkitaan ja ymmärretään tieteissä monin eri tavoin. Ihmistieteissä metsän ja luonnon monimuotoisuutta voidaan tulkita esimerkiksi metsäsuhteiden ja ihmisen toiminnan näkökulmasta. Käsitykset metsän monimuotoisuudesta ja siihen liitetyistä arvoista muotoutuvat yksilöllisesti ja yhteisöllisesti osana yhteiskunnallisia muutoksia. Näitä teemoja käsitellään Metsäsuhdeklubin tilaisuudessa iltapäivällä. Katso tarkempi ohjelma https://metsatiede.org/metsatieteen-paiva/monimuotoisuuden-mittaaminen-ja-arvottaminen/monimuotoiset-metsat-ja-metsasuhteet/

Metsien monimuotoisuus muodostaa niiden toimintaa tukevan, yhteenliittyneen elämän verkon. Tämä verkko mahdollistaa metsäekosysteemien toiminnan, toipumisen häiriöistä, sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön ja kestävän puuntuotannon. Puut tekevät metsän, mutta ne eivät voi elää ilman symbioosia sienten kanssa, maamikrobit kierrättävät ravinteet kuolleesta kasviaineesta takaisin puiden käyttöön ja petoeläimet estävät kasvinsyöjäkantojen liikakasvun.

Ovatko kaikki elämän verkon solmut yhtä tärkeitä? Kuinka ”repaleisena” verkko vielä kannattelee metsän elämää? Voiko ihminen luonnonhoidon keinoin paikata elämän verkkoa? Miten näitä ilmiöitä voidaan mitata? Mikä on monimuotoisuuden arvo luonnolle, taloudelle ja yhteiskunnalle? Näitä kysymyksiä pohditaan Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämässä Metsätieteiden päivässä 26.10.2022.

Metsätieteiden päivän aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa monimuotoisuustutkimuksen parhaat asiantuntijat tarkastelevat sen mittaamista ja arvottamista ekologisesta, taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja menetelmällisestä näkökulmasta. Saamme myös katsauksen EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen ja monimuotoisuuden elpyminen.

Iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa monimuotoisuutta, sen mittaamista ja arvottamista käsitellään metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta. Linkit iltapäivän rinnakkaiskokousten ohjelmaan löytyvät alempana tällä sivulla.

Metsätieteiden päivä järjestetään nyt 30. kerran. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen Metsätieteellisen Seuran 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1984 ja vuodesta 1995 alkaen tilaisuus oli vuosittainen nimellä Metsätieteen päivä. Nyt 30. kerralla palautamme monikollisen nimen Metsätieteiden päivä korostaaksemme metsäntutkimuksen monitieteistä luonnetta. Monitieteisyyttä tarvitaan elämän verkon toiminnan mittaamisessa ja arvottamisessa.

Sekä aamupäivän yhteiskokoukseen että kaikkiin iltapäivän rinnakkaiskokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Esitykset myös nauhoitetaan, jollei puhujalla ole hyviä syitä pyytää esityksensä jättämistä nauhoittamatta.

(Tapahtuman kuva: Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0