Konferenssit ja seminaarit

Museologian seminaari 2019: Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

23. valtakunnallinen museologian seminaari järjestetään 25.-26.4.2019. Tilaisuus pidetään torstaina 25.4. Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksessa, tilassa 212 ja perjantaina 26.4. päärakennuksen juhlasalissa C1 Seminaarinmäen kampusalueella.

Museologiaa on opetettu Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 23. kertaa. Museologian seminaari on tärkeä osa opiskelijoiden opintoja tuoden esille ajankohtaisia näkökulmia ja haasteita museoalalta.

Vuoden 2019 museologian seminaarin aihe on ajankohtainen, sillä teknologiaa on ryhdytty viime vuosien aikana yhä enemmän ottamaan osaksi museoita ja näyttelyitä niin suomessa kuin ulkomaillakin. Teknologialla on monia positiivisia piirteitä mm. museoiden saavutettavuuden kannalta ja näyttelyiden monipuolistajana, mutta toisaalta voiko teknologiaa olla liikaa? Seminaarissa haluaisimme tuoda esiin teknologian hyviä sekä huonoja puolia. Seminaarin pääpaino asettuu erityisesti yleisötyölle, jota haluamme lähestyä nimenomaan ihmisen kannalta: miten teknologiaa ja esimerkiksi sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää museon saavutettavuuden sekä elämysten tuottamisen kannalta? Ottaen huomioon, että museoiden tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, miten asiakkaiden erilaiset tarpeet otetaan huomioon museossa ja museokäynnin kaikissa vaiheissa, mutta myös sitä, miten teknologian avulla asiakkaat saadaan tietoisemmiksi museoista sekä niiden toiminnasta – eli miten teknologian avulla asiakkaat saadaan löytämään tiensä museoon.
Teknologian avulla pystytään jo monessa museossa takaamaan liikuntarajoitteisille vaivaton liikkuminen museon tiloissa, mutta seminaarissa on tarkoitus keskittyä saavutettavuuteen sosiaalisen median ja esimerkiksi verkkoon tuotujen kokoelmien ja virtuaalinäyttelyiden kautta. Meitä kiinnostaa esimerkiksi mitkä ovat verkkokokoelmien todelliset vaikutukset museoiden näkyvyyden ja saavutettavuuden kannalta.
Teknologialla on huomattava vaikutus myös kävijöiden museokokemukseen. Teknologia tarjoaa jo useissa kohteissa uusia, mielenkiintoisia ja laajempia mahdollisuuksia luoda tietoa näyttelyn teemasta, varsinkin nykynuorille, jotka ovat kasvaneet teknologian keskellä. Kun teknologia yhä enemmän on läsnä museoissa, olisi hyvä pohtia myös teknologian todellista roolia museoiden näyttelytoiminnassa ja sitä, miten taataan, ettei teknologia hukuta itse näyttelyä ja sen sanomaa alleen.

9:30 – 10:20 Ilmoittautuminen / Registration

10:20 – 10:30 Aloituspuheet / Opening speeches

10:30 – 11:40  Keynote: Samir Bhowmik – The museum is not a platform

11:40 – 12:20 Elina Rauhala: Toteuttajan näkökulma – Teknologian mahdollisuudet museokokemuksen syventäjänä ja kokoelmien saavutettavuuden lisääjänä

12:20 ~ 13:00  Giovanna Casimiro: The Open Source Heritage – new perspectives of an urban memory through technology (VIDEOTALLENNE/VIDEO RECORDING)

13:00 – 13:40                      Lounas / Lunch

13:40 – 14:20                      Arja Koskinen: Ihminen edellä ja vähän objektikin – Museo-objektien saavutettavuuden haasteet

14:20 – 15:00                      Jonathan Biz Medina: How videogames technology goes beyond games and can be a powerful tool in the creation of digital interactive media for museums

15:00 – 15:20                      Kahvi / Coffee break

15:20 – 16:00                     Jesper Wallenius: Esittävyys edellä – kokemuksia Kansallismuseon uuden esihistorianäyttelyn ratkaisuista

16:00 – 16:40                      Sampsa Heinonen: Rakenteet esiin – yksittäisten objektien kuvailusta kohti big datan mahdollisuuksia

19:00 – 23:00                      Iltajuhla ravintola Ilokivessä / Afterparty at Student Union House, Ilokivi
Perjantai 26.4.

Perjantain puheenvuorot pidetään päärakennus Capitoliumin juhlasalissa.
Friday’s speeches will be held in the main building in hall C1.
9:00 – 9:30                          Aloitussanat / Opening speech: Eero Ehanti, ICOM Suomen komitean puheenjohtaja

9:30 – 10:40                        Keynote: Areti Galani

10:40 – 11:20                      Anna-Riikka Vaden: Mahdollisuus museoon – VR-toteutukset alueellisten museopalveluiden edistämisessä

11:20 – 12:00                      Maija Huusko ja Ilkka Kuhanen: Kohtaamisia, teknologiaa ja olutmuistoja Lahden museoiden uudessa hankkeessa

12:00 – 12:40                      Elli Liippo: Turun taidemuseo ja Pikkuli-sovellus

12:40 – 13:20                     Lounas / Lunch

13:20 – 14:00                      Leena Hannula: Museologinen tutkimus Siffin senioriklubista taidemuseon keskiössä

14:00 – 14:40                      Pauliina Kinanen & Soile Ollikainen: Virtuaalitodellisuus + Museo + Taideteos = Uusi elämys?

14:40 – 15:20                      Lauri Viinikkala: Moniaistisia anakronismeja vai tutkittuja tulkintoja – yhdistetty todellisuus, elämyksellisyys ja historiallinen tieto

15:20 – 16:00                      Kimmo Kestinen: Sounds in silence – äänet museossa

16:00                                  Loppusanat ja kiitokset

Pidätämme oikeudet aikataulumuutoksiin