Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Muutoshalukkuutta ja riskien karttamista – viljelijät ja isojako

Sarka-sunnuntaina 25.2. klo 13 FM Kirsi Laine esitelmöi otsikolla Muutoshalukkuutta ja riskien karttamista – viljelijät ja isojako. Esitelmä liittyy tekeillä olevaan väitöskirjaan, joka käsittelee isojaon vaikutusta maatalouteen Huittisten, Loimaan, Marttilan ja Pöytyän pitäjissä Ruotsin ajalla. Isojaon myötä syntyi yksityinen maanomistus, mikä vaikutti monin tavoin kylien elämään. Esitelmässä käsitellään sitä, miten viljelijät suhtautuivat isojaon tuomiin maanomistuksen muutoksiin. Esityksessä kerrotaan, ketkä toivoivat kotikyläänsä isojakoa ja miksi, sekä miksi muutamissa kylissä yritettiin laittaa kapuloita isojaon rattaisiin. Viljelijöillä oli myös erilaisia toiveita isojaon lopputuloksesta. Esityksessä selviää, miten viljelijöiden käsitykset parhaasta mahdollisesta peltojen ja niittyjen omistuksesta erosivat toisistaan ja miksi. Perusteluissa vilahtelevat niin taloudelliset näkökohdat, asuintonttien olosuhteet kuin karjan juottaminenkin. Isojako onkin hyvä kurkistusikkuna 1700-luvun lopun elämään lounaissuomalaisissa kylissä.

Tilaisuuden järjestää Suomen maatalousmuseon ystävät ry. Sarka-sunnuntaita vietetään museolla kuun viimeisenä sunnuntaina ja ohjelmassa on monenlaista toimintaa kuten luentoja tai työpajoja.