Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Naistaiteilijat ja alttaritaulujen muutos Suomessa vuosina 1870-1920 – Historia nyt! -luento

FT Ringa Takasen luento pohjautuu hänen taidehistorian väitöstutkimukseensa Laupeus ja inhimillisyys. Naisten ääni, affektiiviset elemuodot ja ikonografian murros suomalaisissa alttaritauluissa vuosina 1870–1920. Luennolla tuodaan esille naispuolisten taiteilijoiden merkittävä rooli alttaritaulujen kuva-aiheiden uudistumisessa, ja etenkin nais- ja lapsiaiheiden nostamisessa suomalaisten kirkkojen alttareille. Luennolla tarkastellaan muutoksen syitä ja tutustutaan sitä havainnollistaviin kuva-aiheisiin.

Takasen tutkimus keskittyy määrällisesti ylivoimaisen toimijan, kolmasosan aikakautensa alttaritaulutilauksista toteuttaneen taiteilija Alexandra Frosterus-Såltinin (1837–1916) teosten ympärille. Toinen tutkimukselle keskeinen taiteilija on Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945). Hän teki vain muutamia alttaritauluja, mutta valitut aiheet ja niiden käsittelytapa ovat omaleimaisia.