Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Paikantumisen politiikka ja kummat käsitteet: SQS-lehden paneeli

Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti (SQSJ) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella paneelikeskustelun Paikantumisen politiikka ja kummat käsitteet. Paneelissa pohditaan queer-tutkimuksen ja LHBTQI+-liikkeen keskeisten käsitteiden historiaa, kattavuutta ja katvealueita. Lisäksi hahmotetaan niiden yhteyttä nyky-yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä globaaleihin ja lokaaleihin jännitteisiin: esimerkiksi nk. translakiin liittyvään kansalaisaloitteeseen, rakenteelliseen rasismiin sekä globaaleihin terveyden, eriarvoisuuden ja toimijuuden kysymyksiin.

Panelistit ovat:

Väitöskirjatutkija Otso Harju
Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Harju (MSc) tutkii etnografian kautta feminismien, sukupuolittuneisuuksien ja etuoikeuksien diskursseja Intiassa ja Suomessa. Häntä kiinnostaa erityisesti yliopistorakenteiden ja feministisen etiikan suhde.

Akatemiahankkeenjohtaja, SQS-lehden toinen päätoimittaja Tuula Juvonen
Juvonen (YTT, dos) on Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen ma. yliopistonlehtori. Hän on tutkinut laajasti homoseksuaalisten ihmisten asemaa ja historiaa Suomessa. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat (2021–2025). Juvonen on tehnyt yhteistyötä muistiorganisaatioiden kanssa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden tallentamiseksi ja ollut mukana perustamassa Sateenkaarihistorian ystävät ry:tä. Hän on toiminut pitkään SQS:n hallituksessa ja seuran lehdessä.

professori Sanna Karkulehto
Karkulehto (FT, dos) on kirjallisuuden professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on ollut perustamassa Suomen queer-tutkimuksen seuraa ja lehteä sekä toiminut lehden päätoimittajana. Hän on soveltanut queer-teoriaa ensisijaisesti kirjallisuuden-, kulttuurin- ja mediarepresentaatioiden tutkimukseen. Queer-teoreettinen epistemologia on näkyvissä myös hänen viimeaikaisissa sukupuoleen, väkivaltaan ja posthumanistiseen teoriaan keskittyneissä tutkimuksissaan, mm. yhteistoimitetuissa teoksessa Violence, Gender and Affect (2021).

Yliopistonlehtori Jan Wickman
Wickman (YTT, dos) on vt. sosiologian yliopistonlehtori Svenska social & kommunalhögskolanissa Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut useaan otteeseen Suomen queer-tutkimuksen seuran hallituksessa ja seuran lehden toimitustyössä. Hänen tutkimustyönsä on käsitellyt trans-itseymmärryksen kollektiivista rakentumista suomalaisessa trans-yhteisössä, nykyisen trans-lain syntyprosessia, pohjoismaista queer-aktivismia sekä trans- ja queer-tutkimuksen ja -aktivismin suhdetta.

Puhetta johtavat ja tapahtumaa koordinoivat luovan kirjoittamisen opettaja Emilia Karjula (FT) sekä Helsingin yliopiston tutkijatohtori, SQS-lehden toinen päätoimittaja ja SQS:n puheenjohtaja Tiia Sudenkaarne (VTT, FM). Paneelia voi seurata etänä https://utu.zoom.us/j/68683397493