Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Paneelikeskustelu “Turun akatemian tiede ja kokoelmat”, vetäjänä prof. Hannu Salmi

1.11. Paneelikeskustelu “Turun akatemian tiede ja kokoelmat”, vetäjänä prof. Hannu Salmi

Panelistit: Leila Koivunen, Jukka Sarjala, Timo Vuorisalo, Johanna Wassholm

Turun akatemia oli 1700-luvun lopun Ruotsissa eräänlainen ”huippuyliopisto”, jossa kukoistivat sekä vuosisadan loppupuolen uushumanismi että luonnontieteet. Yhä näkyvä muisto tästä ajasta on Turun akatemiatalo, joka vuosikymmenten suunnitelmien jälkeen toi akatemian tutkimukselle, opetukselle ja kokoelmille ajanmukaiset tilat. Paneelikeskustelussa käsitellään Turun akatemiassa tehtyä tutkimusta, tieteellistä julkaisemista sekä tieteellisten kokoelmien karttumista vuosina 1640–1827.  Paneeli on osa 200 vuotta täyttävän Akatemiatalon juhlavuotta.