Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Panu Savolainen: Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila Turussa 1740-1810

Historia nyt! 2017 syksyn luennot

Ajankohtaista historiantutkimusta esittelevän sarjan esitelmät pidetään Turun pääkirjaston Studiossa keskiviikkoisin klo 18-19. Lämpimästi tervetuloa!

6.9. Panu Savolainen: Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila Turussa 1740-1810

6.9. Panu Savolainen: Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila Turussa 1740-1810

Julkisen ja yksityisen rajapinta kaupunkitilassa on jatkuva julkisen keskustelun aihe. Vaikka käsitteet julkinen ja yksityinen juontuvat antiikista, niiden tilallisten merkitysten juuria on tutkittu vähän. Suunnilleen Turun kokoisissa kaupungeissa asui 1700-luvulla valtaosa Euroopan kaupungistuneesta väestöstä. Julkista ja yksityistä tilaa koskeva tutkimus on kuitenkin keskittynyt aikakauden suurkaupunkeihin, ja keskikokoisten kaupunkien tutkimus on jäänyt vähemmälle. Turkulaisista teksteistä hahmottuu 1700-luvun tilakäsitysten moninaisuus, joka poikkeaa modernista julkisen ja yksityisen tilan kahtiajaosta. Esitelmä avaa uusia näkökulmia sekä vuoden 1827 suurpaloa edeltäneeseen Turkuun että yleisemmin aikakauden Euroopan keskikokoisiin kaupunkiyhteisöihin.

Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa työskentelevä FT Panu Savolainen tutkii valon kokemushistoriaa 1800-luvulla. Hän toimii post doc -tutkijana Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoituksella .

Esitelmä perustuu Savolaisen väitöskirjaan Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila turkulaisessa kielenkäytössä ja arkielämässä (2017).