Väitökset

Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.

FM Minna Hamrinin väitöskirja taidehistorian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 16.11.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.

Väitöskirjassa tutkitaan kuvia jotka esittävät miespuolisten pyhimysten seksuaalisia viettelyksiä. Kuvat on tehty Italiassa 1600-luvulla, katolisen vastareformaation jälkeen ja ne heijastavat reformoidun katolisen kirkon tiukempaa asennetta ruumiillisia syntejä kohtaan.

Päinvastoin kuin protestantit, jotka olivat poistaneet pappien ehdottoman selibaatin, valitsi katolinen kirkko, ei ainoastaan säilyttää perinteen, vaan myös korostaa sen merkitystä ja yhteyttä pyhiin kirjoituksiin. Kuvat, joissa naiset yrittävät vietellä pyhiä miehiä, jotka kuitenkin onnistuvat vastustamaan heitä, ylistävät siten selibaattia ja vahvistavat sen merkitystä katolisessa uskossa.

Tutkittu aineisto koostuu öljymaalauksista, piirroksista, grafiikasta seinämaalauksista ja veistoksista. Teokset analysoidaan ikonograafisesti läheisessä yhteydessä pyhimyselämäkertoihin, uskonnollisiin kirjoituksiin ja aikansa taidekritiikkiin.

Minna Hamrin väittelee tohtoriksi perjantaina 16. marraskuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Salin, Axelia, Piispankatu 8, Turku.Vastaväittäjänä toimii professori Genevieve Warwick, University of Edinburgh, Iso-Britannia ja kustoksena dosentti ja tutkimusjohtaja Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi.

***

I avhandlingen studeras bilder föreställande manliga helgons sexuella frestelser. Bilderna är producerade i Italien under 1600-talet, efter den katolska motreformationen och avspeglar den reformerade katolska kyrkan striktare hållning gentemot kroppsliga synder. Till skillnad från protestanterna, som avskaffat prästernas obligatoriska celibat, valde katolikerna att inte bara behålla traditionen, utan också understryka dess betydelse och anknytning till de heliga skrifterna. Bilderna på de heliga männen som frestas av kvinnor, men som också lyckas motstå dem, upphöjer således celibatet och bekräftar dess position inom den katolska tron. Det undersökta materialet består av oljemåleri, teckningar, grafik, fresco och skulptur. Verken analyseras ikonografiskt och i nära samband med helgonens biografier, religiösa texter och samtida konstkritik.

———————————————

Väitöskirjassa tutkitaan kuvia jotka esittävät miespuolisten pyhimysten seksuaalisia kiusauksia. Kuvat on tehty Italiassa 1600-luvulla, katolisen vastareformaation jälkeen ja heijastavat reformoidun katolisen kirkon tiukempaa asennetta ruumiillisia syntejä kohtaan. Päinvastoin kuin protestantit, jotka olivat poistaneet pappien ehdottoman selibaatin, valitsi katolinen kirkko, ei ainoastaan säilyttää perinteen, vaan myös korostaa sen merkitystä ja yhteyttä pyhiin kirjoituksiin. Kuvat, joissa naiset yrittävät vietellä pyhiä miehiä, jotka kuitenkin onnistuvat vastustamaan heitä, ylistävät siten selibaattia ja vahvistavat sen merkitystä katolisessa uskossa. Tutkittu aineisto koostuu öljymaalauksista, piirroksista, grafiikasta seinämaalauksista ja veistoksista. Teokset analysoidaan ikonograafisesti läheisessä yhteydessä pyhimyselämäkertoihin, uskonnollisiin kirjoituksiin ja aikansa taidekritiikkiin.