Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninainen historia ja tutkimuksen haasteet

Ovatko historioitsijat vältelleet seksuaalisuuden historian tutkimusta ja sukupuolivähemmistöjen historian esiin kirjoittamista? Suomen historiallisen seuran järjestämässä keskusteluillassa jatkamme teemoista, jotka nousivat esiin Historiallisen Aikakauskirjan numerossa 1/2021. Taustalla ovat laajemmat kysymykset sukupuolihistorian perinteistä suomalaisessa historiantutkimuksessa. Millaisia muutoksia on tapahtunut 1980-luvulta lähtien, kun naishistoriasta on siirrytty yhä enemmän sukupuolihistoriaan? Millainen paikka seksuaalisuuden ja sukupuolivähemmistöjen historialla on tässä ollut?

Olemme kutsuneet keskusteluun mukaan eri vaiheiden tutkijoita, jotka kertovat, miten itse ovat aihetta omissa tutkimuksissaan lähestyneet. Mukana keskustelemassa ovat filosofian maisteri Lene Laitinen (Historia, HY), FT Mikko Kemppainen (Historia TAU), sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori (m.a.) Tuula Juvonen (TAU), tutkijatohtori Heidi Kurvinen (kulttuurihistoria, TY), Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen (TY) sekä Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Tiina Kinnunen (OY). Keskustelua vetää seuran puheenjohtaja, kulttuurihistorian yliopistonlehtori ja dosentti Maarit Leskelä-Kärki (TY).

Tarkoituksena on myös pohtia, miten tällä hetkellä paljon keskustelua herättävien sukupuolen, seksuaalisuuden ja sateenkaarihistorian opetusta voisi syventää ja laajentaa yliopistoissa niin, että tutkijat ja opettajat voivat vastata yleisön tarpeisiin? Entä millaisia uusia avauksia tutkimuskentälle voisi tehdä käytettävissä olevien aineistojen varassa?