Konferenssit ja seminaarit

Seminarium om skärgårdens immateriella kulturarv

Skärgårdstraditioner: Ett seminarium om skärgårdens och kusttraktens immateriella kulturarv

Immateriellt kulturarv kan vara muntlig tradition, framställande konst, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och ceremonier. Det kan också vara uttryck, sedvänjor, kunskap, färdigheter – liksom tillhörande tillvägagångssätt, artefakter och kulturella miljöer. År 2013 har Finland godkänt Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Den sydvästfinska skärgården beskrivs ofta som en trakt med anrika traditioner. Hurdana immateriella kulturarv är då kännetecknande för denna region? Egentliga Finlands och Västra Nylands landskapsmuseer och Sagalunds museistiftelse ordnar i samarbete ett seminarium som belyser våra skärgårdstraditioner den 5.9.2019, på Sagalunds museum.

Huvudtalare Johanna Björkholm, FD i nordisk folkloristik och projektledare på Kulturösterbotten, inleder oss i ämnet Immateriellt kulturarv – hur fungerar det? Johanna har skrivit sin doktorsavhandling om temat Immateriellt kulturarv som begrepp och process (2011) och är idag medlem i Museiverkets expertpanel om immateriellt kulturarv.

Därefter får vi av träbåtsentusiast Bosse Mellberg höra om hur man i praktiken samarbetar mellan länder för att få den nordiska klinkbåtstraditionen införd i Unescos lista av framträdande immateriella kulturarv i världen samt hur man arbetar kring att hålla kunskapen kring träbåtar levande.

Vi får ytterligare höra exempel på skärgårdstraditioner och hur man kan arbeta för att bevara dem och föra dem vidare.

Program

9:30 Johanna Björkholm, FD: Immateriellt kulturarv – hur fungerar det?

10:15 Bosse Mellberg: Klinkbyggda båtar – att skydda ett immateriellt kulturarv på nordisk bas

11–12: Exempel på immateriella kulturarv i skärgården och kusttrakten: majbrasa och andra brastraditioner, att kunna segla, midsommarstänger

Dagen fortsätter klockan 13-16 med Curatio rf:s seminarium Huslig kultur i skärgården (möjlighet att inta lunch på Café Adéle mellan seminarierna).

Anmälningar och förfrågningar till John Björkman, forskare, Egentliga Finlands landskapsmuseum / tutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo.