Väitökset

Serenade to a Cat: An Iconography of Laughter

FM Minerva Keltanen väittelee 17.11.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Serenade to a Cat: An Iconography of Laughter”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, P III.

Vastaväittäjänä on PhD Sheila McTighe, The Courtauld Institute of Art, ja kustoksena on professori Ville Lukkarinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

***

Väitöskirjallani olen halunnut tutkia, kuinka voidaan selvittää taidehistorian hämärään jääneiden tuntemattomien taiteilijoiden ja marginaalisten kuva-aiheiden taustoja, ajoitusta tai provenienssia, ja edistää osaltani mikrohistorian tutkimista. Väitöskirjani tutkii kuvaryhmää, kahdeksaa maalausta ja kahta grafiikantyötä, jotka olen nimennyt ”Kissaserenadiksi” Sinebrychoffin taidemuseossa Helsingissä sijaitsevan maalauksen mukaan. Niiden kuva-aihe kuuluu 1500-luvulla syntyneeseen koomisten kuvien ns. ”pitture ridicole” –traditioon, joiden tarkoituksena oli viihdyttää ja naurattaa mutta usein myös satiirin varjolla opettaa moraalia. Koomiset aiheet ja nauravat hahmot levisivät kuvataiteisiin sekä Italiassa että Pohjois-Euroopassa laatukuvamaalauksen ja commedia dell’arten suosion myötä.

Kissaserenadi –aihe ja sen sisältämä huumori ovat nykyajan katsojalle jo vieraita, mutta teema on ollut aikoinaan hyvin suosittu, mistä osoituksena ovat lukuisat toisinnot. Käsittelen tutkimuksessani myös 1500-luvun loppupuolen taidekauppaa ja kopioiden merkitystä. Pyrin selvittämään kuvien teemaa, ja tutkimukseni metodina on ikonografian, muiden läheisesti liittyvien teosten vertailun sekä historiallisen kontekstualisoinnin yhdistelmä. Teeman tulkinnassa lähtökohtani on, että aihe liittyy talonpoikiin, kansanrituaaleihin, karnevaaleihin ja teatteriin. Lisäksi tutkin jumalanpilkan mahdollisuutta. Talonpojat ja kissat olivat suosittuja hahmoja koomisissa kuva-aiheissa uuden ajan alusta lähtien. Talonpoikiin liitettiin negatiivisia konnotaatioita kuten rumuus ja laiskuus, ja heidät kuvattiin niin ajan kirjallisuudessa kuin kuvataiteissa ”toisena”, varoittavana ja naurettavana esimerkkinä siitä, kuinka ylemmän luokan ei tullut käyttäytyä.

Kaksi muuta maalausryhmää, jotka olen nimennyt tutkimuksessani Lombardialaiseksi ja Karnevaali-ryhmäksi, toimivat vertailuryhminä Kissaserenadi-teemalle. Niitä yhdistää sama visuaalinen piirre – maalauksen keskushahmona on kissa. Kissoihin liittyy monia vahvoja symbolisia merkityksiä. Tutkimukseni valottaa myös ihmisten ja kissojen välistä suhdetta uuden ajan alussa. Charivarit ja monet muut karnevalistiset juhlat osoittavat, että eläinrääkkäys oli jopa yleistä kansanhuvia.

Yksi tutkimukseni lähtökohta on ollut uuden ilmestyneen kuva-aiheen ja huumorin välisen suhteen tutkiminen, josta Kissaserenadit toimivat esimerkkinä. Käyttämällä Helsingissä olevaa maalausta ns. tapaustutkimuksena, pyrin ajoittamaan ja paikantamaan sen historiallisessa ja sosiaalisessa kontekstissaan sekä selvittämään maalauksen taiteilijan, ajoituksen ja alkuperän. Olen käyttänyt apunani konservaattoreiden materiaalisteknistä tutkimusta ja teoksen attribuoinnissa olen ottanut huomioon maalauksen provenienssin eli omistushistorian, sommittelu- ja tyylipiirteet sekä pukuhistorian.

Tutkimukseni osoittaa, että Kissaserenadi-teema voidaan selittää monella tapaa, ja teoksen taiteilijan tai koulukunnan attribuoimiseen aikavälillä 1580–1640 on monia vaihtoehtoja. Joka tapauksessa Kissaserenadi -maalaukset todistavat, että Pohjois-Euroopan ja nykyisen Italian alueen välillä tapahtui merkittävää taiteellista ja kulttuurista vaihtoa uuden ajan alussa. Valotan myös taustoja, miksi koomisia kuvia alettiin tehdä ja miten niitä arvostettiin omana aikanaan.

Lähde: Serenade to a Cat: An Iconography of Laughter