Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Suomi ja kolonialismi: lähellä ja kaukana

Viimeaikainen suomalainen historiantutkimus haastaa perinteisen kuvan, jonka mukaan Suomi on joko ollut kolonialismin uhri tai pysytellyt kokonaan sen ulkopuolella. Millä tavoin kolonialismi on muovannut Suomen rajaseutuja ja käsityksiä suomalaisuudesta? Missä määrin suomalaiset ovat osallistuneet kolonialistisiin hankkeisiin? Entä miten kolonialismi ja kolonialistinen maailmanjärjestys ovat näkyneet Suomessa?

Tervetuloa Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -järjestön kolonialismityöryhmän keskustelutilaisuuteen, jossa lähestymme kahden teoksen kautta Suomen ja kolonialismin suhdetta – niin lähellä kuin kaukana. Tutustumme teoksiin Kolonialismi Suomen rajaseuduilla sekä Finnish Colonial Encounters – From Anti-Imperialism to Cultural Colonialism and Complicity. Kirjaesittelyiden ja kirjoittajien kanssa käytävän yhteisen keskustelun kautta pohdimme missä määrin Suomen historia on myös kolonialismin historiaa.

Keskustelutilaisuus pidetään 31.8.2022 klo 16-19 Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa Helsingissä (Kaisaniemenkatu 5, katutaso). Ohjelma koostuu kirjaesittelystä ja yhteisestä keskustelusta klo 16-18 sekä vapaasta seurustelusta klo 18-19. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on nähtävillä jälkikäteen Historioitsijat ilman rajoja -järjestön Youtube-kanavalla.
OHJELMA:

AVAUS

Erkki Tuomioja, Historioitsijat ilman rajoja Suomessa
Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto
KIRJAESITTELYT

Kirjoittajat esittelevät teoksiaan sekä niiden keskeisiä havaintoja.

Kolonialismi Suomen rajaseuduilla
Rinna Kullaa, Janne Lahti & Sami Lakomäki (toim.)
Gaudeamus 2022

Kolonialismi Suomen rajaseuduilla osoittaa, miten suomalaisuus on aina ollut muuttuva mahdollisuuksien verkosto, kun monikulttuurisilla ja -kielisillä rajaseuduilla on luotu yhteyksiä. Teos havainnollistaa, kuinka Suomea ja ”suomalaisuutta” on rakennettu vuosisatojen kuluessa, kun ryhmät ja yhteisöt ovat kamppailleet rajaseutujen hallinnasta.

Finnish Colonial Encounters. From Anti-Imperialism to Cultural Colonialism and Complicity
Raita Merivirta, Leila Koivunen, Timo Särkkä (toim.)
Palgrave Macmillan 2021

Teoksessa tutkitaan suomalaisten paikkaa ja osallisuutta koloniaalisessa maailmassa hyödyntäen viimeaikaisen kolonialismitutkimuksen lähtökohtia ja käsitteitä (mm. colonial complicity, colonialism without colonies, cultural colonialism). Tarkastelussa on toisaalta, miten yksittäisiä suomalaisia lähti maailmalle erilaisiin koloniaalisiin hankkeisiin ja toisaalta, miten kolonialismi ja kolonialistinen maailmanjärjestys näkyivät Suomessa.
YHTEINEN KESKUSTELU

Moderaattori Teivo Teivaisen johdolla syvennymme tarkastelemaan teoksista kumpuavia teemoja.
VAPAATA SEURUSTELUA

Tervetuloa tapaamaan kirjoittajia sekä jatkamaan keskustelua! Rosebudissa voi viipyä klo 19 saakka.