Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Talven selän taittajaiset 2.2.2018

Metsähistorian Seuran jo perinteeksi muodostuneet
Talven selän taittajaiset ovat Tieteiden talossa Helsingissä
perjantaina 2.2.2018 alkaen kello 14.00. Tilaisuudessa
tarkastellaan monipuolisesti suomalaista metsää sota-ajoista
selviämisen sekä sodankäynnin kannalta. Kahvitarjoilua
varten pyydämme ilmoittautumiset 26.1.2018
mennessä sähköpostitse:

Suomen talouselämä oli erityisen kovilla viime sotien
aikana sekä sotien jälkeen, kun maa jälleenrakennettiin
sekä sotakorvaukset maksettiin. Metsillä oli tässä
tilanteessa suuri merkitys ja hakkuiden ylläpitämiseksi
jouduttiin moniin erityistoimiin. Tästä antaa selostuksen
aiheesta useita kirjoja kirjoittanut MML Heikki
Lindroos.

Metsät ja metsämaasto ovat tarjonneet vuosisadat monia
etuja aluettaan puolustaneille suomalaississeille ja
joukko-osastoille. Tätä näkökulmaa valottaa metsätalousneuvos,
metsänhoitaja, sotakirjailija Pekka-Juhani
Kuitto. Metsäammattilaisilla oli merkittävä rooli myös
etulinjan sotureina viime sodissamme, mistä saadaan
valaistusta.

Suomalaiset joutuivat käymään viime sotia vuosikaudet.
Onkohan missään joukossa tehty puhdetöitä sellaisia
määriä tai ollenkaan? Puhdetyöt ovat kauniita
esineitä, mutta niiden tekemisellä oli merkittävä rooli
sekä armeijan että kotirintaman mielialojen ylläpidossa.
Tätä valottaa eversti evp Pertti Suominen, sotahistorian
harrastaja ja veteraaniperinteen asiantuntija.

Tilaisuuden yhteyteen järjestetään pienimuotoinen
näyttely puusta tehdyistä, valioluokan puhdetöistä.

Metsähistorian Seura