Väitökset

Thomas Hobbes and Contemporary Italian Thinkers

VTM Vappu Helmisaari väittelee 30.10.2020 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Thomas Hobbes and Contemporary Italian Thinkers – Permanent War in Giorgio Agamben, Roberto Esposito and Antonio Negri”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, hall number 1, Unioninkatu 40.

Vastaväittäjänä on Professor Sonja Lavaert, Vrije Universiteit Brussel, ja kustoksena on apulaisprofessori Tuomas Ylä-Anttila.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Publications of the Faculty of Social Sciences 153 (2020). Väitöskirjaa myy Unigrafia, Helsinki http://shop.unigrafia.fi .

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.