Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

TUCEMEMS-kuukausiesitelmä: Ensimmäinen kattava latinankielinen lääketieteen oppikirja: Constantinus Africanuksen Pantegni, Theorica ja sen tekstihistoria 1000-luvun lopulta 1500-luvulle.

Tervetuloa kuuntelemaan TUCEMEMSin syyskuun kuukausiesitelmää 28.9.!

Esitelmän pitää Outi Kaltio aiheenaan ”Ensimmäinen kattava latinankielinen lääketieteen oppikirja: Constantinus Africanuksen Pantegni, Theorica ja sen tekstihistoria 1000-luvun lopulta 1500-luvulle”.

28.9. klo 16:15 alkaen Turun yliopiston Arcanumin seminaarisalissa A355/357.
Mahdollisuus seurata esitelmää etänä ilmoittautumalla: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=16353

Abstrakti: Constantinus Africanuksen (k. ennen 1099) Pantegni on ensimmäinen latinankielinen kattava lääketieteen oppi- ja käsikirja. Se on käännös ja mukaelma arabialaisesta alkutekstistä. Väitöstutkimuksessani tarkastelin Pantegnin Theorica-osan tekstihistoriaa ja eri versioita kymmenien säilyneiden käsikirjoitusten avulla. Tutkimukseni havainnollistaa tämän tärkeän teoksen varhaista reseptiota ja muuntumista, sekä arabialaisen lääketieteen välittymistä latinankieliseen Eurooppaan 1000-luvulta alkaen.

***

Tapahtuman kuva: Kari Timonen, Kansalliskirjasto.