Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

TUCEMEMS-kuukausiesitelmä: ’’Tarina kertoo, että’’ – vai kertooko sittenkään? Avoimet ja suljetut kirjat 1100–1300-lukujen romanssikerronnassa

TUCEMEMSin lokakuun kuukausiesitelmä pidetään 13.10.2022 klo 16.15-17.45, lämpimästi tervetuloa!

Puhujana on FT Erika Pihl (Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede) aiheella: ’’Tarina kertoo, että’’ – vai kertooko sittenkään? Avoimet ja suljetut kirjat 1100–1300-lukujen romanssikerronnassa.

Esitelmä pidetään poikkeuksellisesti vain verkkotapahtumana. Ilmoittautumalla tämän linkin kautta saat Zoom-linkin ja salasanan: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=13705

Abstrakti: Keskiajan romanssitekstien retoriikkaan kuuluu niiden esittäminen mahdollisesti keksittyjen kirjojen uskollisina käännöksinä. Samalla romanssit kuitenkin iloisesti polkevat tätä konventiota kyseenalaistamalla lähdeuskollisuutensa erilaisin kerronnan keinoin, kuten syyttämällä lähdekirjaa valehtelusta tai vihjaamalla käännöksien kadottamiin merkityksiin. Myöskään kirjoitustyön todellisuutta sanantarkka lojaalius ei ollut: romanssitaiteen keskeinen piirre oli todellisen lähdemateriaalin muuntaminen, esimerkiksi kertomuksen yksittäistä episodia lyhentämällä tai laventamalla.

Esitelmässä tarkastelen, miten romanssitekstit 1100–1300-luvuilta leikittelevät avoimen ja muunneltavan, mutta toisaalta muuttumattoman kirjan ajatuksella, ja tuottavat niin henkilöhahmoista kuin tapahtumista monitulkintaisten, rinnakkaisten ja jopa ristiriitaisten versiointien sikermän. Samalla pohdin, miten keskiajan näkökulma voi monipuolistaa ymmärrystä adaptaatioista, esimerkiksi ajankohtaisista fantasiaromaanien televisiosovituksista ja niitä täydentävistä esiosista, joiden arviointia usein määrittää klassiseen yhtenäisyyden ihanteeseen pohjautuva ajattelutapamme lukijoina.

Esitelmässä käsiteltäviä tekstejä ovat esimerkiksi Wolfram von Eschenbachin Parzival (1200-luvun alkupuoli), Robert de Boronin Le Roman du Graal (1100–1200-lukujen vaihde), tuntemattoman kirjoittajan Sir Gawain and the Green Knight (1300-luku), sekä Chrétien de Troyes’n (n. 1130–1180/1190) ja Geoffrey Chaucerin (n. 1340–1400) tekstit.

***
Tapahtuman kuva: The British Library, Lansdowne MS 851, f. 2r

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7660&CollID=15&NStart=851