Näyttelyt

Unelmien museo – Historian museo. Näyttely esittelee Historian museo-hanketta ja sen yhteisöllistä valmisteluprosessia.

Näyttely avautuu Vanhalla Suurtorilla Brinkkalan Galleriassa torstaina 16.11.2017 kello 17–19.00. Näyttely on avoinna 17.11.–30.12.2017. Avajaisiin ja näyttelyyn on vapaa pääsy.

Historian museo -hankkeen valmistelua on alusta alkaen tehty yhdessä turkulaisten kanssa Unelmien museo -nimikkeen alla. Näyttely esittelee vuodesta 2014 alkaen jatkunutta Unelmien museo -projektia, jossa tavoitteena on ollut haastaa kaupunkilaiset ajattelemaan museoita uudella tavalla kysymällä heiltä, mikä olisi heidän unelmien museo, mitä siellä olisi esillä ja mitä siellä voisi tehdä. Unelmien museo -työpajoja on järjestetty 2014–2016 aikana mm. kaupunginosaviikoilla, tapahtumissa, kouluissa ja osallisuusfoorumeissa. Keväällä 2017 Unelmien museo -toimintaa toteutettiin Kansalaistilassa Turun keskustassa.

Kansalaistilan ohjelmiston toteuttamiseen osallistui suuri määrä erilaisia yhteisöjä sekä järjestöjä. Yhdessä tekemällä toteutettiin Suomi100 -juhlavuoden ”Yhdessä”-teemaa. Kesäksi toiminta muutti muotoaan ja siirtyi Konttiin Turun kauppatorille. Kontissa tiedusteltiin kaupunkilaisilta muun muassa minkälaista yleisötoimintaa ja palveluita he haluaisivat Historian museoon.

Koko Unelmien museo -projektin aikana kerättyä materiaalia ja ideoita on hyödynnetty Historian museon valmisteluprosessissa. Näyttely luo myös katsauksen tulevaan; Historian museon jatkovalmisteluissa ja toteutuksessa on keskeistä yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus kaupunkilaisten ja eri yhteisöjen kanssa.

Historian museon tavoitteena on uudistaa käsityksiä siitä, mitä kaikkea museo voi olla. Näyttelyn aikana on mahdollisuus antaa oma näkemyksensä asiasta osallistumalla Historian museo-aiheiseen kyselyyn sekä lähettämällä postikorttina terveiset suunnittelutyöryhmälle.
Brinkkala Galleria on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10–18.00.

Galleria on suljettuna 6.12 ja 24.–25.12.