Väitökset

Väitös: “Time is Everything with Him”: The Concept of the Eternal Now in Nineteenth-Century Gothic

FM Christos Angelisin väitöstilaisuus

“Time is Everything with Him”: The Concept of the Eternal Now in Nineteenth-Century Gothic (“Aika on kaikki hänen kanssaan”: Ikuisen nyt-hetken käsite 1800-luvun goottilaisessa kirjallisuudessa)

Väitöskirja kuuluu englantilaisen filologian alaan.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Dorota Babilas (Varsovan yliopisto, Puola). Kustoksena toimii dosentti Jarkko Toikkanen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Ikuinen nyt-hetki goottilaisessa kirjallisuudessa

Goottilaiset tekstit klassisista teoksista (kuten Frankensteinista tai Draculasta) nykyaikaisiin zombie-kertomuksiin ja elokuvien vampyyreihin jakavat useita yhteisiä piirteitä: pelkoa ja jännitystä, vaikeutta erottaa tosiasioita mielikuvituksesta tai illuusioista sekä kiinnostusta syrjään jääneisiin ääniin tai ilmiöihin. Kuitenkin yhteisenä sidoksena näiden ja muiden gotiikan kirjallisuuden ominaisuuksien välillä on ajan käyttö. Goottilaisissa teoksissa aika voi kulkea nopeammin, hitaammin tai se voi jopa pysähtyä kokonaan –  ja on muistettava, että aika menettää merkityksensä, kun kyse on kuolemattomista olennoista. Tämän seikan merkitys tulee esille, kun lukija ymmärtää näihin kertomuksiin piilotetun suuren symbolisen voiman.

Väitöskirjassani analysoin, kuinka aikaa käytetään goottilaisessa kirjallisuudessa paljastamaan piilotettuja merkityksiä identiteetin osa-alueista, kuten sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, etnisyydestä ja uskonnosta sekä luokasta. Erityistä huomiota kiinnitän ikuiseen nyt-hetkeen – eli “tässä ja nyt”-nykyhetkeen, jonka rajat ovat epäselviä – koska väitän, että tämä epäselvä ajallinen elementti on piste, joka erottaa ja silti yhdistää identiteettiin liittyviä vastakohtaisuuksia. Osoitan, että “tässä ja nyt”-nykyhetkellä on transsendentaalisia, ehkä jopa hengellisiä (ei kuitenkaan uskonnollisia) näkökohtia, ja se ratkaisee konfliktin syntetisoimalla näitä identiteetin vastakohtaisuuksia.

******

Christos Angelisin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2326, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1830, Tampere University Press 2017.