Väitökset

Väitös: Using the Past, Shaping the Present: Alexander the Great in textual imagery 150 BC – 600 AD

FM Jaakkojuhani Peltosen väitöstilaisuus

Using the Past, Shaping the Present: Alexander the Great in textual imagery 150 BC – 600 AD (Historian käyttö ja tarinat Aleksanteri Suuresta antiikin Roomassa)

Väitöskirja kuuluu historian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Hugh Bowden (King’s College, Lontoo, Iso-Britannia). Kustoksena toimii dosentti Katariina Mustakallio.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Historian käyttö ja tarinat Aleksanteri Suuresta

Länsimainen ihminen on tähän päivään saakka ollut historiatietoinen ja käyttänyt historiallisia kertomuksia ja myyttejä omien päämääriensä oikeuttamiseen ja perustelemiseen. Se, miten eri aikakausien toimijat ovat käyttäneet historiaa, kertoo jotain vallinneesta arvomaailmasta. Kukin aikakausi – itseämme poislukematta – valitsee tietyt historialliset kertomukset kerrottavaksi sekä päättää miten ja millaisiksi nuo kertomukset luodaan ja arvotetaan. Yli 2000 vuoden ajan poliitikot, yksinvaltiaat, sotapäälliköt, kirjailijat ja taidemaalarit ovat käyttäneet tarinaa Aleksanteri Suuresta (356-323 eKr.) omien tarkoitusperiensä välineenä.

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee historian käyttöä antiikin maailmassa. Tutkin, miten Aleksanteri Suurta koskevien kirjallisten esitysten kautta pyrittiin argumentoimaan erilaisia näkemyksiä. Lähdeaineistoni kattaa yli 70:n antiikin auktorin vuosina 150 eKr. – 600 jKr. laatimia kreikan- ja latinankielisiä tekstejä. Väitöstutkimukseni osoittaa, miten Aleksanteriin liitetyt tarinat valjastettiin palvelemaan filosofisia, pedagogisia, poliittisia ja uskonnollisia näkemyksiä. Aleksanterin hahmon avulla rakennettiin identiteettejä – roomalaiset, kreikkalaiset, juutalaiset ja varhaiset kristityt kirjailijat käyttivät Aleksanterin henkilöä määrittelemään itseään suhteessa muihin ryhmiin. Antiikin kirjallisessa kulttuurissa oli tavanomaista käyttää Aleksanterin vertailemista (comparatio Alexandri) tai jäljittelyä (imitatio Alexandri) retorisena välineenä. Lisäksi menneisyyteen viittaaminen oli kirjoittajan keino vedota korkeammassa asemassa olevaan henkilöön ja parantaa omaa yhteiskunnallista asemaansa.

Väitöskirjani ei ainoastaan osallistu antiikin historiankäyttöön liittyvään keskusteluun. Sen tarkoitus on myös antaa uusia tutkimuksellisia metodeja paljon tutkittuun kirjalliseen lähdeaineistoon. Perinteisessä historiallisessa lähestymistavassa merkittävää ovat historialliset ilmiöt sinänsä, ei niinkään se miksi ja miten näitä ilmiöitä on hyödynnetty eri tarkoitusperiin. Tutkimukseni korostaa historian funktiota länsimaisessa ajattelussa ja osoittaa miten menneisyys on valjastettu argumentaation rakennusaineeksi.  Osoittaessaan historian retorisen ja ideologisen merkityksen tutkimukseni antaa ikkunan historian merkitykseen ja välineelliseen arvoon.

Peltosen väitöskirja on omakustanne, 2017.

Jaakkojuhani Peltonen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lisätietoja: Jaakkojuhani Peltonen, email. , p. 040 549 4011