Konferenssit ja seminaarit

Viisas taide, avoin mieli? Taiteen ja esoteerisuuden kohtaamisia

Elämän ja kuoleman suuret kysymykset ovat aina kiehtoneet ja inspiroineet taiteilijoita. Taide ja luominen ovat tarjonneet mahdollisuuksia pohtia elämän tarkoitusta, todellisuuden olemusta ja kuoleman väistämättömyyttä. Monille taiteilijoille esoteerisuus ja erilaiset vaihtoehtoisen henkisyyden suuntaukset ovat avanneet hedelmällisen väylän näiden kysymysten pohtimiselle ja omakohtaisten vastausten etsimiselle.

Viisas taide, avoin mieli? on monitieteinen, kaksipäiväinen seminaari, jonka on tarkoitus koota yhteen taiteesta ja esoteerisuudesta kiinnostuneita kotimaisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Seminaarissa pohditaan miten eri tavoin taide ja esoteerisuus voivat kietoutua yhteen. Millaisia aiheita, teemoja ja symboleita esoteeristen käsitysten ilmaisemiseen on käytetty? Voiko taiteen tekeminen olla meditaation kaltaista henkistä harjoittamista? Millaisten poliittisten tai henkilökohtaisten päämäärien tavoittelussa taiteilijat ovat hyödyntäneet antroposofiaa, teosofiaa tai spiritualismia? Voiko taiteen ja esoteerisuuden kohtaaminen tuottaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia?

Seminaarin kaikille avoin ensimmäinen päivä järjestetään Amos Rex -auditoriossa 7.5.2020. Keskustelijoiksi kutsutut ovat esoteerisuuteen perehtyneitä taiteen- ja uskonnontutkijoita sekä taiteilijoita ja taidemaailman vaikuttajia. Ilmoittautuminen aukeaa maalis-huhtikuussa 2020.

Symposiumin toisena päivänä 8.5.2020 Villa Gyllenbergissä järjestetään tutkijoille suunnattu seminaari, jossa eri alojen tutkijat voivat esitellä ja keskustella tutkimusaiheistaan poikkitieteellisen tapahtuman merkeissä muiden osallistujien, ja seminaarin ensimmäisen päivän luennoitsijoiden kanssa. Tutkijaseminaari on suunnattu esimerkiksi taiteentutkimuksen, kulttuurihistorian, uskontotieteiden, teologian, filosofian ja historian jatko-opiskelijoille ja post doc -tutkijoille. Tervetulleita ovat myös muut aihealueet, joissa taiteeseen ja esoteriaan liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia.

Ohjelma

Tutkijaseminaari Villa Gyllenbergissä 8.5.2020

Tutkijaseminaari on suunnattu esimerkiksi taiteentutkimuksen, kulttuurihistorian, uskontotieteiden, teologian, filosofian ja historian jatko-opiskelijoille ja post doc -tutkijoille. Tervetulleita ovat myös muut aihealueet, joissa taiteeseen ja esoteriaan liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia.

Seminaari on suomen- ja ruotsinkielinen ja osallistujat valitaan mukaan esitelmäehdotusten perusteella. Tutkijaseminaarin keskustelut käydään osallistujien etukäteen palauttamien tekstien pohjalta. Seminaariesitysten pohjalta kootaan erikoisnumero Approaching Religion -lehteen. Lehti on englanninkielinen vertaisarvioitu open access -julkaisu. https://journal.fi/ar

Hae mukaan tutkijaseminaariin palauttamalla esitelmäehdotus viimeistään 1.11.2019. Lisätietoja sivulta Call for Papers.